Job application name

Оператор главно електротабло

Mondi

business
Сектори
Производство
info
Публикувана: 12 авг 2022
Валидна до: 31 дек 2023
Стартова дата: 12 авг 2022
school Junior

Оператор главно електротаблоMondi е водеща компания в световен мащаб в производството на хартия и опаковки, която предлага над 100.000 специално разработени иновативни решения, създадени да бъдат устойчиви по природа. В групата работят около 26.000 служители в повече от 100 производствени единици в над 30 държави. Производственото предприятие в гр. Стамболийски има повече от 70 години опит в производството на целулоза и хартия, като Ви предоставя вълнуващата възможност да се присъедините към нашия опитен екип на позицията:


ОПЕРАТОР ГЛАВНО ЕЛЕКТРОТАБЛО


Вашите отговорности:

- Работи с информационно-регистриращите системи;

- Извършва измерване на основните електрически величини;

- Следи за трансформирането, преноса и разпределението на електрическата енергия в зона Енергии и регенерация на химикали;

- Следи за поддържане на нормални параметри на електрическата енергия за СН в ТЕЦ;

- Води оперативна документация;

- Извършва превключвания на основни ел. съоръжения - 6kV;

- Извършва превключвания на електрически съоръжения - 0,4кV в МСС;

- Проверява ръчните електрически инструменти.


Вашият профил:

- Висше или средно техническо образование – специалност „Електроцентрали и мрежи”/ „Електрически инсталации” / ”Електрообзавеждане на промишлени предприятия”;

- Много добри теоретични познания по специалността;

- Владеене на английски език на работно ниво;

- Минимум 4-та квалификационна група;

- Готовност за работа в непрекъсваем процес (работа на смени, вкл. нощна).


Ние Ви предлагаме:

- Работа международна компания с утвърдени стандарти;

- Въвеждаща програма, която да подпомогне успешното Ви интегриране в спецификата на процесите;

- Възможност за професионално обучение и развитие;

- Безплатен транспорт

- Безплатна храна

- Допълнително здравно осигуряване и други социални придобивки.

3 дни
Кандидаствай и ще получиш обратна връзка до 3 работни дни.
close
business
Сектори
Производство
info
Публикувана: 12 авг 2022
Валидна до: 31 дек 2023
Стартова дата: 12 авг 2022
school Junior