БДО АФА ООД

domain

Сектори

Финанси

Счетоводство

Финанси и одит

people

Брой хора в екипа

140

location_on

Oфиси

София, България

Член на Тук-Там

Компанията споделя ценностите на Тук-Там и подкрепя инициативите на общността.

0 лв. | 0 часа

Принос към каузите на Тук-Там

За компанията

Нашата фирма АФА е основана през месец май 1991 г. и една от първите одиторски фирми в България. Учредителите на фирмата, Рени Йорданова и Валя Йорданова, са от първите дипломирани експерт-счетоводители и членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители. Те са активни участници в развитието и утвърждаването на одиторската и счетоводната професия в България. От 1 юли 2023 г. АФА се присъединява към глобалната мрежа на BDO с ексклузивен лиценз за предоставяне на услуги под бранда BDO за България.

Екип и култура

Интересни факти

Учредителите

Рени Йорданова и Валя Йорданова, учредителите на фирмата, са сред основните участници в оформяне на счетоводната и одиторска професия в България след създаването на АФА

1/8 експерт счетоводители

Приносът на Рени Йорданова е огромен, включително в ролята й на член на изпитната комисия за придобиване на правоспособност за дипломиран експерт счетоводител и член на УС на АССА. В момента тя е председател на Контролния съвет на ИДЕС и е доказан лектор по МСФО и одиторска практика.

Лиценз от БНБ и АЗН

Рени Йорданова и Валя Йорданова са лицензирани от Българската народна банка и Агенцията по застрахователен надзор да извършват одити на банкови и застрахователни институции.

Специализация от МФ в Лондон

През 1991г. Валя Йорданова е определена от МФ да специализира в Лондон по въпросите на одита, където трупа ценен опит в международни счетоводни фирми. Участва активно в превода на Международните счетоводни стандарти, МСФО и МОС. Тя също е и уважаван лектор по МСФО и одиторска практика към ИДЕС.

Учредителите

Рени Йорданова и Валя Йорданова, учредителите на фирмата, са сред основните участници в оформяне на счетоводната и одиторска професия в България след създаването на АФА

1/8 експерт счетоводители

Приносът на Рени Йорданова е огромен, включително в ролята й на член на изпитната комисия за придобиване на правоспособност за дипломиран експерт счетоводител и член на УС на АССА. В момента тя е председател на Контролния съвет на ИДЕС и е доказан лектор по МСФО и одиторска практика.

Лиценз от БНБ и АЗН

Рени Йорданова и Валя Йорданова са лицензирани от Българската народна банка и Агенцията по застрахователен надзор да извършват одити на банкови и застрахователни институции.

Специализация от МФ в Лондон

През 1991г. Валя Йорданова е определена от МФ да специализира в Лондон по въпросите на одита, където трупа ценен опит в международни счетоводни фирми. Участва активно в превода на Международните счетоводни стандарти, МСФО и МОС. Тя също е и уважаван лектор по МСФО и одиторска практика към ИДЕС.

Предимства и бонуси

sports_baseball
Карта за спорт
local_hospital
Медицинска застраховка
local_dining
Ваучери за храна
diversity_3
Тиймбилдинг активност
groups
Обучения
sailing
Допълнителни дни отпуск
payments
Бонуси и допълнителни плащания за лични поводи
cake
Ваучер за рожден ден

Обяви

Разгледай отворените позиции в компанията.

Контакти

public Уебсайт

http://www.bdoafa.bg

question_answer свържи се с нас