Политика за бисквитките

Този уебсайт използва cookies, за да подобри използването от посетителите му. Приемането на условията за използване на cookies е условие за използване на този уебсайт. Бисквитките (Cookies) са малки файлове, които се записват на Вашия компютър докато разглеждате уебсайта и в тях се съхранява полезна информация, като например данните, които спомагат за навигацията и използването на сайта. Cookies използвани от този уеб сайт не могат да Ви идентифицират персонално. Бисквитките на този уеб сайт се използват за различни цели. Основно според предназначението им и типа информация, която събират, се разделят на:

Функционално необходими

Тези бисквитки са необходими, за да се движите из сайта и да използвате неговите пълни функционалности.

Този тип cookies се наричат Сесийни Cookies. Тези cookies се използват само докато използвате уеб сайта за еднократна сесия и се изтриват в края на сесията, когато затворите уеб браузъра.Те позволяват приемствеността на Вашата сесия при преминаване от една уеб страница в друга и запазват уникални кодове за дейността Ви на дадена уеб страница. Тези cookies позволяват да използвате пълната функционалност на уеб сайта. Това са cookies, които по никакъв начин не могат да Ви идентифицират персонално извън рамките на този уеб сайт.

НИКОИ ОТ ТЕЗИ БИСКВИТКИ НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА, ЗА ДА СЛЕДИ ДЕЙНОСТТА ВИ НА УЕБ САЙТА ИЛИ ЗА МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ.

Услуга Име на Cookie Давност Предназначение
Уеб сайт auth._token.local Сесия Съхранява сървърната индентификация на потребителя.
Уеб сайт auth.strategy Сесия Съхранява сървърната стратегия за индентификация на потребителя.
Уеб сайт cookies_analytics_ok 1 година Съхранява информация за избраните настройки на Вашите cookies.
Уеб сайт accept_cookies 2 години Съхранява информация за показване на информационнен прозорец за настройките.

За подобряване на представянето

Тези cookies събират анонимна информация за това как потребителите използват уеб сайта, например кои страници потребителите посещават най-често и дали те получават съобщения за грешка. Тези cookies се използват, за да подобрят работата на сайта в негови бъдещи версии.

Тази статистика по никакъв начин не може да Ви идентифицира персонално, тя е с групов, а не персонален характер. Никои от тези cookies не се използва, за да Ви таргетира персонално с реклами или маркетингови инициативи. Информацията може да бъде изпозлвана за маркетингови проучвания, целящи да установят максималната ефективност на подобни кампании за бъдещи проекти. Тази информация може да бъде използвана, за изпробване на ефективността на нови иницативи, таргетирайки кампании само към определени групи сегменти.

По-долу са описани видовете cookies за подобряване на представянето.

Услуга Име на Cookie Давност Предназначение
Hotjar _hjIncludedInSample Сесия Тази бисквитка сесия е настроена така, че Hotjar да знае дали този посетител е включен в извадката, която се използва за генериране на фунии.
Hotjar _hjid 1 година Тази бисквитка се задава, когато клиентът за първи път кацне на страница със скрипта Hotjar. Използва се за поддържане на случайния потребителски идентификатор, уникален за този сайт в браузъра. Това гарантира, че поведението при следващи посещения на същия сайт ще бъде приписано на същия потребителски идентификационен номер.
Hotjar _hjDonePolls Сесия Тази бисквитка се задава, за да се разбрере дали потребителя е участвал вече в анкетата на сайта организирана от Hotjar
Hotjar _hjAbsoluteSessionInProgress Сесия Тази бисквитка се задава, за да се засече пръвото pageView на потребителя за страницата.
Hotjar _hjIncludedInPageviewSample 30 минути Тази бисквитка е настроена така, че Hotjar да знае дали този посетител е включен в извадката на данни, дефинирана от лимита за преглед на страницата на сайт.
Hotjar ajs_anonymous_id 1 година Тази бисквитка е зададена от сегмент като произволно генериран идентификационен номер за анонимни посетители.
Google _dc_gtm_UA-27805779-1 1 минута Тази бисквитка е свързана с Google Tag Manager за зареждане на други скриптове и код в страница.
Google _gid 1 ден Тази бисквитка е свързана с Google Universal Analytics.
Google _ga 1 минута Тази бисквитка е свързана с Google Universal Analytics.
Google _gcl_au 3 месеца Използва се от Google AdSense за експериментиране с ефективността на рекламата в уебсайтове, използващи техните услуги
Google G_ENABLED_IDPS Безкрайност
Facebook fr 3 месеца Използва се за ауторизация с Facebook
Facebook _fbp 3 месеца Използва се от Facebook за доставяне на серия рекламни продукти, като офериране в реално време от рекламодатели от трети страни

Този уеб сайт е задължен от закона да получи Вашето съгласие за всички видове cookies, различни от "Функционално необходими", които използва. Така, този уеб сайт прави по-лесно за Вас управлението на различните видове cooies, които се използват на този уеб сайт, предназначени за използване в ЕС, като Ви позволява да изберете дали бисквитки да се съхраняват на Вашия компютър, когато започвате посещението си.

Имайте предвид обаче, че ако блокирате някои cookies (включително тези, които са "Фунционално необходими"), няма да имате достъп до определени функционалности или части от този уебсайт. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета стана бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе взаимодействието с наш или друг сайт.

Можете да научите повече за това как да управлявате Вашите cookies, като посетите помощната функция на Вашия браузър, или можете да посетите aboutcookies.org, където се предоставя детайлна информация за управлението на cookies на най-разпространените браузъри.

3. Функционално опционални cookies

Функционално опционалните cookies поддържат не-задължителната функционалност на този уеб сайт. Те се използват за определяне на изборите, които правите на уеб сайта.

Никои от тези cookies не могат да бъдат използвани да Ви идентифицират персонално извън рамките на този уеб сайт.

По-долу ще намерите списък с вскички функционално опционални cookies, които използваме.

Услуга Име на Cookie Давност Предназначение
Няма функционално опционални cookies