Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество” (GATE)

domain

Сектори

ИТ

people

Брой хора в екипа

30

location_on

Oфиси

гр. София, Бул. „Цариградско шосе“ 125, блок 2, ет.3, София

23 520 лв. | 0 часа

Принос към каузите на Тук-Там

За компанията

Институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество” (GATE) е първият център за върхови постижения в Източна Европа, който работи за интегриране и разширяване на научните постижения и иновации в приоритетните области “Големи данни“ и „Изкуствен интелект“ на регионално и европейско ниво. GATE е създаден през 2019 г. като структура към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) в резултат от плодотворното сътрудничество между СУ и две престижни институции от Швеция: Chalmers University of Technology - с богат опит в научните изследвания и образованието, и Chalmers Industrial Technology - лидер в управлението на иновациите и трансфера на технологии. Научните изследвания в GATE са насочени към управлението, анализа, визуализацията и инженеринга на данни. Приложните области на работа на Института са: „Градове на бъдещето“, „Дигитално здравеопазване“, „Интелигентно правителство“ и „Умна индустрия“.

Екип и култура

Интересни факти

Първият център за върхови постижения в Източна Европа

в областта на големите данни и изкуствения интелект

Отличие от Министерство на образованието и науката за повишаване на международния престиж на България в изпълнение на програмата Хоризонт

През 2020

Партньорство с престижни европейски институции като Insight Centre for Data Analytics, SINTEF

Insight Centre for Data Analytics се намира в Ирландия, а SINTEF в Норвегия.

Членство в Big Data Value Association и разпознаване на GATE като пример за успех

Big Data Value Association (BDVA) е водеща в бранша международна организация с нестопанска цел

Партньор в един от най-мащабните европейски проекти за изграждане на Център за цифрови градски двойници

(Партньори: от академичните среди - 4, от индустрията - 16, публични - 10)

Първият център за върхови постижения в Източна Европа

в областта на големите данни и изкуствения интелект

Отличие от Министерство на образованието и науката за повишаване на международния престиж на България в изпълнение на програмата Хоризонт

През 2020

Партньорство с престижни европейски институции като Insight Centre for Data Analytics, SINTEF

Insight Centre for Data Analytics се намира в Ирландия, а SINTEF в Норвегия.

Членство в Big Data Value Association и разпознаване на GATE като пример за успех

Big Data Value Association (BDVA) е водеща в бранша международна организация с нестопанска цел

Партньор в един от най-мащабните европейски проекти за изграждане на Център за цифрови градски двойници

(Партньори: от академичните среди - 4, от индустрията - 16, публични - 10)

Предимства и бонуси

schedule
Гъвкаво работно време
emoji_events
Свобода за провеждане на научни изследвания и прилагането им за решаването на реални проблеми в полза на обществото
verified
Сертификационни курсове
sports_kabaddi
Разнообразни тийм-билдинг активности
work
Пълна подкрепа в кариерно израстване и дългосрочно развитие
home_work
Възможност за работа от вкъщи
school
Участие в международни екипи с водещи учени от областта
public
Възможност за изява на престижни международни научни форуми
smart_toy
Работа с авангардни технологии
insights
Вдъхновяваща и творческа среда на работа

Обяви

Разгледай отворените позиции в компанията.

Контакти

public Уебсайт

https://www.gate-ai.eu

question_answer свържи се с нас