Кариерният портал на българите с опит по света

Профили на компании работодатели, актуална информация за секторите в България и възможностите за развитие, калкулатор за изчисляване стандарта на живот.

Кариерният портал на българите с опит по света

Профили на компании работодатели, актуална информация за секторите в България и възможностите за развитие, калкулатор за изчисляване стандарта на живот.

Резултати • 14 Компании

Член на Тук-Там

48 840 лв. | 10.5 часа

принос към каузите на Тук-Там

Член на Тук-Там

47 400 лв. | 1 час

принос към каузите на Тук-Там

Член на Тук-Там

7 860 лв. | 0 часа

принос към каузите на Тук-Там

18 600 лв. | 0 часа

принос към каузите на Тук-Там

15 600 лв. | 0 часа

принос към каузите на Тук-Там

12 336 лв. | 0 часа

принос към каузите на Тук-Там

10 680 лв. | 0 часа

принос към каузите на Тук-Там

9 000 лв. | 0 часа

принос към каузите на Тук-Там

7 200 лв. | 0 часа

принос към каузите на Тук-Там

5 040 лв. | 0 часа

принос към каузите на Тук-Там

2 100 лв. | 0 часа

принос към каузите на Тук-Там

1 920 лв. | 0 часа

принос към каузите на Тук-Там

1 560 лв. | 0 часа

принос към каузите на Тук-Там

480 лв. | 0 часа

принос към каузите на Тук-Там

Бизнес партньор

Искаш да позиционираш компанията си тук?

search
Бизнес партньор

Искаш да позиционираш компанията си тук?