Търсим българите по света

Тук-Там стартира първото по рода си миграционно проучване, за да отговори на вечния въпрос - Къде са българите по света и какви са техните нагласи?

Методология

Предварително проучване

Преди година Тук-Там реализира изследване на тема как България проследява миграционните си потоци. Целта на този научен труд беше да открие всички неясноти на съществуващата система и да предложи решения за подобрение и оптимизация.

В хода на нашето проучване се обърнахме към всички институции, ангажирани с проследяването на миграционните потоци. В интерактивната графика можеш да видиш как си взаимодействат те.

Как институциите в България проследяват миграционните потоци

Разработка на анкетата

За изготвянето на анкетата ще работим със социологическа агенция, специализирана в сферата на маркетинговите проучвания и анализи.

Добри практики, които ще приложим във хода на проучването

  1. Изследването ще бъде проведено по метода на отзовалите се.
  2. Данните, получени от изследването няма да бъдат разглеждани на индивидуално ниво, а ще бъдат обобщени и анализирани в агрегиран вид.
  3. Ще бъдат спазени всички принципи на GDPR - лични и чувствителни данни няма да бъдат анализирани, както и споделяни с трети страни.
  4. Данните от изследването ще бъдат обработени и анализирани със специфичен софтуер – SPSS.