Групи

При интерес да помагате на някоя от групите, пишете на ukalumnibg@gmail.com :)

Маркетинг

Групата отговаря за всички комуникационни канали (вкл. Facebook и LinkedIn групите), изработва и изпраща месечния бюлетин, поддържа и публикува нова информация на сайта, грижи се в двете групи редовно да се публикува интересно съдържание и да се създава ангажиран разговор, създава материали за клуба и неговите членове в различни медии/платформи. Групата подготвя стратегията и кампанията за реклама на UK клуба, както и производството на рекламни материали, ако има нужда.

Целите на групата са: да се увери, че всеки член е информиран за дейността на клуба, навреме получава детайли кога/къде се провеждат събития/активностите и как да се включи в тях.

Бизнес

Групата отговаря за връзката между членовете на Клуба и бизнеса в България. Като начало фокусът й са представителите вътре в клуба, но има визия да свързва членовете и с британския бизнес в България. Отправна точка е Британско българската бизнес асоциация, която е и партньор на Клуба. 

Целите на групата са: да е връзка между бизнеса и Клуба, да предоставя актуална информация на Клуба за британския бизнес в България, както и британските възпитаници с бизнес тук, да предоставя възможности за професионално развитие на членовете.  

Събития

Работната група е отговорна за ефективно планиране на събития в общността на Тук-Там към алумните завършили Обединеното Кралство в тясна координация и споделяне на общи идеи с работната група на бизнес лидерите към организацията.

Основните КPI’s и цели на групата през 2022 е с ръководене и организиране на събития – оказващи влияние към основната ни целева аудитория или новозавърнали се (и не само) от Обединеното Кралство.

И през 2022 имаме за цел да покажем ‘промяната’ чрез различни по набор от събития – включвайки уебинари с нашите алумнита, менторинг сесии , нетуъркинг с приятелите от US клуба, както и сезонални партита/събития като нашето емблематично кариерно събитие ‘Кошер’ , Хелоуин партито ни и Коледното ни парти. Разбира се, това са само част от събитията които обмисляме – Stay tuned!

Общността на Тук-Там представлява уникална възможност за работа с глобални бизнеси – освен това е чудесна платформа за млади и динамични лидери, които търсят индивиди със сходни интереси и ценности!

Набиране на нови членове

Работната група отговаря за организиране на кампании за набиране на нови членове заедно с работна група “Комуникации”, набиране на нови членове през LinkedIn, чрез препоръки от настоящи членове и партньорски организации и други канали. Разглежда и одобрява/отхвърля получените формуляри през уеб сайта на клуба. Целта на групата е до края на годината клуба да има 1400 членове

Образование и доброволчество

Работна група “Образование и доброволчество” има за цел да помогне за по-успешната интеграция на ученици, заминаващи за Обединеното кралство както и ре-интеграцията на завършилите университет в Англия наши съграждани, които размишляват над идеята да се завърнат в родна България. Основната й дейност е ориентирана към работа с вече установени организации и частни фирми, помагащи на наши сънародници да кандидатстват в университети във Великобритания.

Влез в клуба

Лидери (7)

Последни UK Алумни (1332)

Ти си връзката