Каузите в България

Списък с дейни организации и активни инициативи - открий своята кауза и я подкрепи

КОРПлюС

Мисията на Фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС“ е да работи за подобряването на индивидуалния и групов потенциал и развитието на капацитета на българските общности чрез осъществяване на иновативни програми в сферата на образованието и местното развитие.

Образование

Junior Achievement Bulgaria

Вече 20 години JA Bulgaria е водеща организация с утвърдена репутация в предоставянето на иновативно и модерно образование от най-ранна възраст до университета. Портфолиото от образователни продукти и услуги включва програми в 3 тематични области: предприемачество, финансова грамотност и умения за работа.

Образование

Кан Академия

Мисията им е да предоставят безплатно образование на световно ниво на всеки навсякъде. Имат голям набор от видеа, от които не всички са на български, но имат български субтитри.

Образование

Знам.бе

Нашата мисия е да предоставим актуални на времето подходи и инструменти за учене, съобразени с интересите на младите хора. Правим го с електронни и физически продукти, които разпространяваме до всяко дете в България.

Образование

Telerik Academy

Училищна Телерик Академия е национална образователна програма на Фондация „Телерик Академия“, която подготвя учениците от 1 до 12 клас за професиите на дигиталното бъдеще.

Образование

Заедно в час

Вярваме, че всяко дете в страната трябва да има достъп до качествено образование. Работим за тази кауза, като развиваме нови учители, подкрепяме училищни екипи и изграждаме партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система.

Образование