Групи

При интерес да помагате на някоя от групите, пишете на usalumnibg@gmail.com :)

Каузи и доброволчество

Работна група “Каузи и Доброволчество” отговаря за избор и участие в събития, които допринасят за развитието на средата в България (напр. образование, младите хора и т.н.). Целта на групата е да отделя по 4-5 часа месечно за определено събитие/кауза. В началото на годината работната група осъществява контакт с определена организация/кауза и съвместно изготвя план за действие. Има възможност за стартиране на нови каузи, които не са осъществени до момента от други организации или партниране с такива по определени проекти. Проведената анкета през 2018 показа, че членовете проявяват най-голям интерес към каузи, в сферата на образованието последвани от  деца/младежи, природа и култура/изкуство/историческо наследство.

Набиране и подбор на нови членове

Работна група “Набиране и подбор на нови членове” отговаря за организиране на кампании за набиране на нови членове заедно с работна група “Маркетинг”, набиране на нови членове през LinkedIn, чрез препоръки от настоящи членове, Американското посолство и Фулбрайт. При подбора на кандидати за членство групата разглежда и одобрява/отхвърля получените формуляри, приема членове във Facebook и LinkedIn групите, преразглежда и променя (при нужда) критериите за членство и формуляра за кандидатстване, поддържа комуникация с кандидатите. 

Маркетинг

Работна група “Маркетинг” отговаря за всички комуникационни канали, които Клубът използва. Това включва Facebook и LinkedIn групите на Клуба, уебсайта и имейл листа. Работната група изработва и изпраща месечния бюлетин през Mailchimp, поддържа и публикува нова информация на сайта, грижи се в двете групи редовно да се публикува интересно съдържание, създава материали за Клуба и членовете в различни медии. Също така, подготвя стратегията и кампанията за реклама на Клуба, както и производството на рекламни материали.

Събития

Работната група “Събития” отговаря за всички събития, които се организират в Клуба - Месечни сбирки, Занимания по интереси и Партита в резиденцията на американския посланик. Всяко едно от тези три направления има свои отговорници, но лидера на работната група “Събития” е само един. 

  • Месечни срещи

Фокус е организирането на регулярни месечни срещи на Клуба като се преценява формата, деня от месеца, локацията и се изготвя календар за активностите по месеци. Логистиката по организирането на събитията и комуникацията им, както и споделяне на информация/снимки след тях също са в отговорностите на тази под-група. От проведената анкета през 2018 г. стана ясно, че членовете предпочитат месечната среща да е тип неформален нетуъркинг /питие в бар/.

  • Занимания по интереси

"Занимания по интереси" отговаря за организирането на различни занимания, свързани с туризъм, изкуство, култура, спорт, танци, книги и др. Обсъжда се избора на занимания, решава се кога и какви събития ще има още в началото на годината и се споделя с останалите две подгрупи групи от "Събития", след което се координира провеждането на активностите. От анкетата през 2018 г. излезе, че членовете проявяват най-голям интерес към: Туризъм (напр. разходки/преходи в планината), Изкуство (напр. посещение на кино, театър, опера, концерти, музеи, изложби), Спорт (гледане и/или практикуване), Танци (посещение на класове по различни танци), Book club.

  • Ежегодни партита при посланика на САЩ

Тази група координира организирането на ежегодно парти при посланика на САЩ (надяваме се тази страхотна традиция да продължи и за в бъдеще), в т.ч. избор на тема на партито, съвместна работа с резиденцията и посолството по избор на кетъринг меню, музика, декорации, активности, изпращане на покани, обработка на списъци с гости и др.

Професионално развитие

Тази работна група има за цел да помага на своите членове да развиват бизнеса си. Тя развива платформа (поводи и списък с контакти) за бизнес синергии между членовете на Клуба, техните фирми, опит и контакти. Развитието на връзките със САЩ чрез сътрудничество едновременно с импортно насочени организации (напр. American Chamber of Commerce), така и с експортно ориентирани (търговски представители на България в САЩ) ще бъде във фокуса на групата през настоящата година. В тази група ще се споделя бизнес информация и новини както за/от членовете на групата, така и от външни партньори за потенциални проекти - Америка за България, USAID, или други организации, които финансират специализирано трансгранично сътрудничество и дейности.

Alumni в чужбина

Тази работна група не е съществувала до момента. Първата задача на новосформираната група е да определи целите и активностите, които ще развива. Някои от потенциалните й цели са въвличане в дейностите на Клуба на членовете, които се намират извън България, развиване на контакти между членовете на Клуба с еднакво местоположение в чужбина, ангажиране на членовете в посока на принос към подобряване на средата в България и др.

Влез в клуба

Лидери (6)

Последни US Алумни (1049)

Ти си връзката