volunteer_activism

local_cafe

Velina G.

Velina G.

Founder and Executive Psychologist at NotYourTherapy

location_on

България, София

LinkedIn

rocket_launch

месечен дарител на Тук-Там

location_on

България, София

Искам да помагам за:

Искам да съм полезна на членове на общността, които срещат трудности с адаптацията, имат нужда от подкрепа и мотивация, страдат от липса на увереност. Може би не е в сферата на образованието, по-скоро като пуснете сфера Живот и Професионално развитие.

...виж още