Индустрии: Стартъп eкосистема

България е скрито съкровище с потенциал да се превърне в стартъп инкубатора на Европа поради постоянните подобрения в предприемаческата среда.

В партньорство с BESCO

Накратко за сектора

1,000+

Стартиращи компании

$120М+

VC инвестиции в български стартиращи компании

10,000+

души

Стартъп екосистемата расте толкова добре, че естествено участниците в нея искаха техният глас да бъде чут при обсъждане на националните политики и приоритети. Ето как BESCO - Българската стартъп асоциация беше създадена. BESCO е неправителствена организация и представлява над 500 стартиращи компании в България.
Тяхната цел е да трансформират икономиката на България и региона чрез стимули, основани на знанието и по-високата добавена стойност като същевременно насърчава иновациите чрез научноизследователска и развойна дейност. Техните цели са да подобрят действащото българско законодателство и предлагат съвременни пазарно ориентирани политики, базирани на иновации и прогресивно мислене.
Икономически доклад за стартъп екосистемата в България по време на COVID-19 кризата

Икономически доклад за стартъп екосистемата в България по време на COVID-19 кризата

Основни проблеми на стартъп екосистемата в България и конкретни решения за икономическото възстановяване на индустрията

1 фев 2022 • 2 мин четене

State of IT sales in Bulgaria 2020 report

State of IT sales in Bulgaria 2020 report

What’s the current state and sentiment for the future of IT sales for Bulgarian companies?

1 фев 2022 • 1 мин четене

Създаване на постоянна комисия по дигитализация, информационни технологии и иновации

Създаване на постоянна комисия по дигитализация, информационни технологии и иновации

Официално писмо за създаване на действаща комисия в рамките на XLV Народно събрание

1 фев 2022 • 2 мин четене

Компании

1 560 лв. |

принос към каузите на Тук-Там

Член на Тук-Там

7 860 лв. |

принос към каузите на Тук-Там

18 600 лв. |

принос към каузите на Тук-Там

480 лв. |

принос към каузите на Тук-Там

Защо България?

- Конкурентна данъчна система и само 10% данък печалба - Добро ниво на подготовка на програмисти и инженери - Силна стартъп екосистема
- Добра мрежа от споделени работни пространства и бърза интеграция в средата от предприемачи - Възможност за инвестиции в ранна фаза на бизнеса и все повече фондове за дялов капитал

Споделяш нашата кауза? Подкрепи ни!

Целта на Тук-Там е да обедини българите по света, предоставяйки възможности да инвестират средства и време в каузи, в които вярват и да останат свързани помежду си и с България чрез платформата на Тук-Там.

Включи се и подкрепи каузата!