Тук-Там Кошер

Мотивирай се с успешни истории на българи от цял свят, смели иновации, находчиви изобретатели и бизнеси. И най-важното, срещни съмишленици в общността.

16 септември 2022, ИЕЦ, София
Онлайн излъчване по целия свят

Запази място

Интерактивни работилници

Придобий нови умения, включи се във вълнуващи и интерактивни работилници и се срещни с опитни обучители.

10:30 - 12:00

Meet the Bulgarian Industry [Достъп само с покана от ИАНМСП]

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

society Track

12:10 - 13:40

Как да стана fact-checker? Ефективно откриване на дезинформация онлайн

доц. д-р Милена Добрева

GATE Institute

Руслана Маргова

GATE Institute

culture Track

13:50 - 15:20

Journey into the Unknown: How to adapt to a new job/company/industry

Мария Димитрова

Основател Tariqa

15:30 - 17:00

Creating a killer pitch deck: How to sell your creative project

Стани Милев

Producer, Creator and a Dad

Сава Комитски

Director, Lead Artist and a Dad

Към другите зони

16 септември 2022

Офлайн:
ИЕЦ София

Онлайн:
целия свят