Гид на новодошлия: Здравно осигуряване

Категории: Блог, Гид на новодошлия, Експертни статии | Публикувано на 16 October 2017

Здравно осигуряване е една от темите в Гид на новодошлия – книжка с полезни статии за завръщащи се в България. Можеш да го изтеглиш безплатно тук.

Казват, че здравето е като щастието щом не го забелязваш, значи го имаш. Затова и често се сещаме да помислим по темите за здравно осигуряване чак когато имаме проблеми. Дано не ви се налага, но за всеки случай решихме да включим малко полезна информация точно по тези въпроси.

Според Закона за здравното осигуряване, държавата осигурява всички бакалаври и магистри на редовно обучение във висши училища в България и чужбина до навършване на 26-годишна възраст, както и докторантите в чужбина, но само ако са по държавна поръчка. Това обаче не става автоматично. Ето какви въпроси трябва да предвидите:

  1. Ползване на здравни услуги в чужбина / Европейска здравна карта

Европейската здравна карта ви дава право да получите безплатна “спешна и неотложна медицинска помощ”, докато пребивавате в чужбина. За да я получите, трябва да сте с непрекъснати здравноосигурителни права. Ако случайно ви поискат да платите в брой процедурите, разходите могат да бъдат възстановени след това (за което е необходимо да се представят съответните фактури и медицински документи).

При по-дълъг престой може да ви се наложи да ползвате допълнителни услуги (неспешна медицинска помощ, зъболекарски и други), затова проверете какви са възможностите да си направите допълнителна застраховка, която да ви осигурява покритие за повече случаи. По този начин може да си спестите доста разходи, тъй като здравните услуги в чужбина са скъпи.

  1. Удостоверяване, че сте студент в чужбина

Ако сте студент в България, вашият университет подава в НАП декларация, че сте студент и имате право да бъдете осигурявани за сметка на хазната. Студентите, които следват в чужбина, сами доказват правото си да бъдат осигурявани за сметка на държавата.

За студентите, които учат в чужбина, удостоверението или служебната бележка трябва да са преведени и легализирани в България от лицензирана фирма. Документът се подава в териториалната дирекция или офис на НАП по постоянен адрес, за да се изчистят задълженията на студента за здравноосигурителни вноски за минали периоди. Документът трябва да съдържа имената на студента, а също период, в който той следва там (семестър или година) и дата. Подаването на удостоверението може да се извърши и от някой от родителите на студента, без за това да се изисква нотариално заверено пълномощно.

ВАЖНО: За да имате право на Европейска здравна карта, трябва да сте с непрекъснати права. Затова е добре да подавате подобно заявление след всеки семестър. Практиката показва, обаче, че е възможно да подадете едно общо заявление след целия период на обучение и да изчистите всичките си задължения за минали периоди.

  1. Освобождаване от здравни вноски за хора, живеещи в чужбина

Из Закона за здравното осигуряване: Българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление до Националната агенция за приходите.

  1. Образование и работа едновременно

Ако работите по време на обучението си, то работодателят трябва да ви осигурява и трябва да подадете заявление в НОИ, за да не се внасят двойни осигуровки. На страницата на здравната каса има подробни обяснения как да удостоверите здравноосигурителни периоди, придобити в чужбина.

  1. Проверка дали са ви прекъснали здравноосигурителните права

Много хора не знаят, че могат бързо и лесно да проверят дали са осигурени и дали няма някакви проблеми с техните вноски и заявленията, които са подавали. За да не разберете това в момента, в който отидете на лекар и той ви накара да си платите за процедурите, направете онлайн справка за “здравноосигурителен статус”.

Друг вариант за проверка на здравния статус е на телефон 0700 18 700, на цената на един градски разговор за цялата страна. Услугата е напълно автоматизирана и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Компютърната система извършва справка в реално време и “прочита” по телефона дали проверяващият има непрекъснати здравни права или не. Освен това системата дава данни за всички месеци и години, за които не са платени здравните вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

  1. Плащане на вноски за здравноосигурителни права

Ако въпреки всички тези възможности, никой не ви осигурява, можете сами да си правите вноските. През 2017 г. месечно се дължат по 18,40 лева за лица, които се водят безработни. Можете да платите вноските по банков път. При повече от три неплатени вноски за последните три години се губят здравни права.

  1. Възстановяване на прекъснати здравни права

Ако сте студент, то погледнете точка 2. Ако ли пък не ето какви са условията: възстановяването на здравноосигурителните права става при условие, че лицето е платило всички здравноосигурителни вноски през последните 60 месеца – правата се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски. Тоест, за да имате право да ползвате безплатна медицинска помощ през февруари 2017 г., ще трябва да сте платили вноските за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2016 г. (60 месеца до началото на месеца, предхождащ този на оказаната медицинска помощ).

Ако статията ти е харесала, изтегли целия гид тук.

Leave a Reply

Tuk-Tam Copyright 2018. Designed with love by Despark. Developed by Hlebarov.com