НОВО!
Гид към България - най-обстоен Гид към живота в България. Разгледайте сега, от Тук или Там.
Х

Гид на новодошлия: Здравно осигуряване

Категории: Блог, Гид на новодошлия, Експертни статии | Публикувано на 16 октомври 2017

Здравно осигуряване е една от темите в Гид на Новодошлия – дигитална платформа, която предоставя обективна информация и съдържание на всички хора Тук или Там, които ценят връзката с България.

Казват, че здравето е като щастието щом не го забелязваш, значи го имаш. Затова и често се сещаме да помислим по темите за здравно осигуряване чак когато имаме проблеми. Дано не ви се налага, но за всеки случай решихме да включим малко полезна информация точно по тези въпроси.

Според Закона за здравното осигуряване, държавата осигурява всички бакалаври и магистри на редовно обучение във висши училища в България и чужбина до навършване на 26-годишна възраст, както и докторантите в чужбина, но само ако са по държавна поръчка. Това обаче не става автоматично. Ето какви въпроси трябва да предвидите:

1. Ползване на здравни услуги в чужбина / Европейска здравна карта

Европейската здравна карта ви дава право да получите безплатна “спешна и неотложна медицинска помощ”, докато пребивавате в чужбина. За да я получите, трябва да сте с непрекъснати здравноосигурителни права. Ако случайно ви поискат да платите в брой процедурите, разходите могат да бъдат възстановени след това (за което е необходимо да се представят съответните фактури и медицински документи).

При по-дълъг престой може да ви се наложи да ползвате допълнителни услуги (неспешна медицинска помощ, зъболекарски и други), затова проверете какви са възможностите да си направите допълнителна застраховка, която да ви осигурява покритие за повече случаи. По този начин може да си спестите доста разходи, тъй като здравните услуги в чужбина са скъпи.

2. Удостоверяване, че сте студент в чужбина

Ако сте студент в България, вашият университет подава в НАП декларация, че сте студент и имате право да бъдете осигурявани за сметка на хазната. Студентите, които следват в чужбина, сами доказват правото си да бъдат осигурявани за сметка на държавата.

За студентите, които учат в чужбина, удостоверението или служебната бележка трябва да са преведени и легализирани в България от лицензирана фирма. Документът се подава в териториалната дирекция или офис на НАП по постоянен адрес, за да се изчистят задълженията на студента за здравноосигурителни вноски за минали периоди. Документът трябва да съдържа имената на студента, а също период, в който той следва там (семестър или година) и дата. Подаването на удостоверението може да се извърши и от някой от родителите на студента, без за това да се изисква нотариално заверено пълномощно.

Документите, съставени на чужд език трябва да имат и копие с точен превод на български език, направено от заклет преводач. Въз основа на представения документ се коригира здравноосигурителния статус.

ВАЖНО: За да имате право на Европейска здравна карта, трябва да сте с непрекъснати права. Затова е добре да подавате подобно заявление след всеки семестър. Практиката показва, обаче, че е възможно да подадете едно общо заявление след целия период на обучение и да изчистите всичките си задължения за минали периоди.

3. Освобождаване от здравни вноски за хора, живеещи в чужбина

Из Закона за здравното осигуряване: Българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление до Националната агенция за приходите.

Лицата, които подлежат на здравно осигуряване в друга страна членка на ЕС, е нужно да представят в НАП формуляр, издаден от компетентната институция в съответната държава, в който се посочва задължителния период на здравно осигуряване в тази държава. От НАП изрично отбелязват, че заверена трудова книжка или трудов договор не се приемат като документ, с който да се покрият месеци без здравни осигуровки.

В случай на кратък престой в България, лицата, осигурени в друга страна членка на ЕС, имат право да ползват спешна и неотложна медицинска помощ при представяне на европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), издадена в държавата, в която плащат осигуровките си.

4. Здравноосигурителни права на българи с двойно гражданство

Българи с двойно гражданство, които не живеят повече от 183 дни през годината на територията на страната, не са задължени да се осигуряват в България. Ако Вашият случай е такъв, може да подадете декларация по образец в НАП, с която да докажете, че сте освободени от здравноосигурителни задължения.

5. Образование и работа едновременно

Ако работите по време на обучението си, то работодателят трябва да ви осигурява и трябва да подадете заявление в НОИ, за да не получавате двойни осигуровки. На страницата на здравната каса има подробни обяснения как да удостоверите здравноосигурителни периоди, придобити в чужбина.

6. Проверка дали са ви прекъснали здравноосигурителните права

Много хора не знаят, че могат бързо и лесно да проверят дали са осигурени и дали няма някакви проблеми с техните вноски и заявленията, които са подавали. За да не разберете това в момента, в който отидете на лекар и той ви накара да си платите за процедурите, направете онлайн справка за “здравноосигурителен статус”.

Друг вариант за проверка на здравния статус е на телефон 0700 18 700, на цената на един градски разговор за цялата страна. Услугата е напълно автоматизирана и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Компютърната система извършва справка в реално време и “прочита” по телефона дали проверяващият има непрекъснати здравни права или не. Освен това системата дава данни за всички месеци и години, за които не са платени здравните вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

7. Плащане на вноски за здравноосигурителни права

Ако въпреки всички тези възможности, никой не ви осигурява, можете сами да си правите вноските. През 2018г. месечно се дължат по 20,40 лева. Можете да си платите вноските по банков път. При повече от три неплатени вноски за последните три години се губят здравни права.

8. Възстановяване на прекъснати здравни права

Ако сте студент, то погледнете точка 2. Ако ли пък не – ето какви са условията: възстановяването на здравноосигурителните права става при условие, че лицето е платило всички здравноосигурителни вноски през последните 60 месеца – правата се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски. Тоест, за да имате право да ползвате безплатна медицинска помощ през февруари 2018г., ще трябва да сте платили вноските за периода от 01.01.2013г. – 31.12.2017г. (60 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ).

При възстановяване на здравноосигурителни права е нужно да подадете декларация образец № 7 в НАП. Може да направите това в агенцията, чрез изпратено препоръчано писмо с обратна разписка, по електронен път или, ако нямате физическата възможност да подадете декларацията, можете да упълномощите някого, който да направи това за Вас.

(Можете да изтеглите и принтирате декларацията в PDF формат, а насоки относно попълването можете да намерите тук.)

Без тази декларация, статусът Ви няма да се промени, независимо дали сте изплатили задълженията си. Въпреки това, денят, в който внесете дължимата сума, се счита за начало на възстановените права и лихва спира да се начислява. Можете да заплатите по банков път като запишете кода за вид плащане, написан в онлайн календара, който Ви показва дължимата сума и Вашите данни. (Източник)

9. Възстановяване на здравноосигурителни права на завръщащи се в България

Ако се завръщате в България след дълъг престой навън, трябва да подадете в НАП заявление за завръщане в България. Заедно с това, трябва да представите документи, които доказват, че сте били извън страната над 183 дни. Подходящи документи за тази цел са копие от задграничен паспорт, удостоверение от областна дирекция на полицията; документ, издаден от компетентен орган на съответната държава, придружен с точен превод от заклет преводач на български, както и други.

След подаване на заявлението, правата могат да се възстановят автоматично след шест последователни месеца, в които лицето се осигурява в България. Ако пък искате да възстановите правата си веднага, трябва да заплатите сума, равна на 12 месечни вноски върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица към момента на внасяне на вноските. Който и от двата варианта да изберете, преди това трябва да подадете декларация образец 9, в която се посочва, че средствата са за възстановяване на права от завръщащите се с еднократна вноска. (Източник)

Гид на новодошлия е безплатна платформа за всички. Ако имаш желание и възможност, можеш да ни подкрепиш с дарение, за да продължим да добавяме нови статии към него и да помагаме на завръщащите се българи. Ако имаш коментари или предложения за теми, които мислиш, че трябва да включим в Гида, пиши ни на guide@tuk-tam.bg

 

Коментари

Tuk-Tam Copyright 2020. Designed with love by Despark. Developed by Hlebarov.com