НОВО!
Гид към България - най-обстоен Гид към живота в България. Разгледайте сега, от Тук или Там.
Х

Гид на новодошлия: Трудов стаж, придобит в чужбина. Признава ли се в България?

Категории: Top News, Гид на новодошлия, Експертни статии | Публикувано на 31 януари 2018

Трудов стаж, придобит в чужбина. Признава ли се в България? е една от темите в Гид на Новодошлия – дигитална платформа, която предоставя обективна информация и съдържание на всички хора Тук или Там, които ценят връзката с България. Автор на статията е Маргарита Иванова от pravatami.bg.

След няколко години, прекарани извън България, най-сетне реших да се завърна в родината. Работих по своята специалност, но искам да разбера дали у нас ще ми се признае трудовият стаж, който натрупах там. Как да подготвя необходимите документи преди окончателното ми завръщане? Трябва ли да посетя някоя институция в България, за да съобщя за това? Има ли значение коя е държавата, в която съм работил?

Какво всъщност е трудовият стаж?

Това е времето, през което съм работил по трудово правоотношение. Ако не съм назначен на трудов, а на друг договор (например граждански договор), по който да работя и да ми се заплаща за това, не може да ми се зачита трудов стаж. Същото е и ако упражнявам свободна професия. Трудовият стаж, натрупан в чужбина, ще се зачита за такъв, ако законът на съответната държава счита отношенията ми с работодателя ми за трудови.

Признава ли ми се трудов стаж, ако съм работил в границите на Европейския съюз?

Да. Признава се не само ако съм работил в държава-членка на Европейския съюз, но и ако съм работил в държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), както и в Конфедерация Швейцария. Признава ми се за трудов стаж и времето, в което съм заемал длъжност в институция на Европейския съюз.

Признава ли ми се трудов стаж, ако съм работил в държава, която не е членка на Европейския съюз?

Тук отговорът не може да бъде еднозначен. Трябва да проверя дали България има сключен договор или спогодба със съответната държава. Например България има множество сключени договори за социална сигурност:

 • с Руската федерация. Не се включват държавните служители, военнослужещи от въоръжените сили, лица от ръководния състав на органите на МВР и членовете на техните семейства.
 • Канада.
 • Тунис.
 • Израел.
 • Корея.
 • Молдова.
 • Украйна, както и с редица други държави.

За съжаление все още няма сключен такъв договор със САЩ, където има изключително голям брой работещи сънародници.

Какви документи са ми необходими, за да докажа трудовия си стаж, придобит в друга държава?

Доказването на трудовия ми стаж е важно с оглед на кандидатстването ми за работа на места, където по закон се изисква наличието на такъв. Тези документи са различни за всеки вид дейност, която съм извършвал/а на територията на друга държава, но общото е едно – те трябва да бъдат преведени на български език и заверени съгласно процедура, приложима между България и съответната държава.

Признаване на документи, издадени в чужбина

В повечето случаи  е достатъчно документът, който ще представя във връзка с признаването на трудовия ми стаж, натрупан в друга държава, да е удостоверен с апостил (apostille) от съответния орган на чуждата държава. След поставянето му е необходимо документът да се преведе на български език и да се завери в МВнР в София.

Апостилът е вид щемпел, който се поставя в края на документа, издаден от държавен орган на определена държава. Документите с апостил се признават във всяка една от държавите, които са страни по Хагската конвенция от 1961 г., включително България.

В случай че между държавата, в която са ми издадени документи, и България има сключен договор за правна помощ, поставянето на апостил върху конкретния документ не е необходимо. При тези случаи документът единствено трябва да се преведе на български език и да се завери в МВнР в София. На страницата на МВнР има списък на държавите, с които България има сключени договори за правна помощ.

На кого да съобщя за пристигането си?

Освен на близките и приятелите ми, които ще се зарадват да ме видят, едно от нещата, които трябва да направя, е да посетя и Националния осигурителен институт за да получа своя персонален код, чрез който мога да проверявам осигурителния си статус през интернет. С този код мога да се снабдя от най-близкото териториално поделение на НОИ или негов филиал само срещу лична карта. Кодът не може да ми бъде изпратен по пощата, трябва да си го получа лично. Мога и да упълномощя някого, но само с нотариално заверено пълномощно. Повече за това мога да науча от тук.

Информацията за периодите на осигурителен стаж в чужбина, НОИ би следвало да получи по служебен път от компетентната институция в съответната държава. Прилагат се различни процедури в зависимост от държавата, в която съм извършвал трудова дейност преди да се завърна в България. Целта е да бъдат зачетени предходните периоди на осигуряване и в България, така че да мога да получавам при необходимост обезщетения за болест, майчинство, безработица или пък за да придобия един ден право на пенсия в България.

 

Гид на новодошлия е безплатна платформа за всички. Ако имаш желание и възможност, можеш да ни подкрепиш с дарение, за да продължим да добавяме нови статии към него и да помагаме на завръщащите се българи. Ако имаш коментари или предложения за теми, които мислиш, че трябва да включим в Гида, пиши ни на guide@tuk-tam.bg

Коментари

 1. Ирина

  От 2001г. живея в България, преди това живеех и работих в Руска Федерация. Почнах тук работя по моята специалност. Трябва ли да ми се признае стаж по специалността?

 2. Наталия

  Близо 5 години педагогически стаж в Русия признават се ли в България за прослужени години преди 1985 година

 3. tuktam

  @ Ирина: Да, според Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност, трудовият стаж по специалността трябва да ви се признае в България.
  @ Наталия: Да, годините трудов стаж преди 1985 г. (в бившия СССР) също се признават за трудов стаж в България, стига да са били на територията на днешна Русия.

Коментари

Tuk-Tam Copyright 2020. Designed with love by Despark. Developed by Hlebarov.com