НОВО!
Гид към България - най-обстоен Гид към живота в България. Разгледайте сега, от Тук или Там.
Х

Гид на новодошлия: Бременност и майчинство в България

Категории: Блог, Гид на новодошлия, Експертни статии | Публикувано на 17 юли 2018

Тази статия е една от темите в Гид на Новодошлия – дигитална платформа, която предоставя обективна информация и съдържание на всички хора Тук или Там, които ценят връзката с България.

В България майката се ползва от особената закрила на държавата, която ѝ осигурява платен отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда и други социални помощи.

Майките ползват платен отпуск от 410 дни за всяко дете, което е един от най-дългите платени отпуски по света (за сравнение, в Европа варира между 6 месеца и година, в САЩ е 3 месеца и то платимо от работодателя, т.е. няма никаква закрила от страна на държавата по отношение на уволнение). Отделно бащите в България получават 15-дневен платен отпуск при раждане или осиновяване на дете.

Отпускът по майчинство е платен отпуск, което освен заплащането означава, че се признава за трудов стаж. През първата година на детето се получава 90% от средното дневно брутно трудово възнаграждение, върху което са внесени или дължими осигурителни вноски, за периода от 24 календарни месеца преди отпуска по бременност, но само ако има натрупан 12-месечен общ осигурителен стаж за този риск. Тези средства се изплащат не от работодателя, а от НОИ. За целта, всички задължителни осигурителни вноски трябва да са внесени.

Минималното обезщетение е в размер на минималната месечна работа заплата – в момента е 510 лв., а максималното е 2340 лв. за хора, осигурени на над 2600 лв. заплата. Ако майката се върне на работа след 135 дни от началото на майчинството, има право да продължи да получава 50% от обезщетението за майчинство.

След използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, майката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете, като той може да се ползва от бащата или един от родителите ни, когато работят по трудово правоотношение, но със съгласие на майката. Това допълнително месечно обезщетение е 380 лв. за 2018 г.

 

Права по време на бременност и майчинство

 • Работодателят не може да възложи работа, която излага на опасност или застрашава здравето и сигурността на майката или детето. Майката има право да откаже такава работа, без това да доведе до отрицателни последици или уволнение.
 • По време на бременността нощният и извънредният труд са забранени, освен ако се съгласите изрично в писмена форма за това.
 • Докато сте в бременност и с деца до 3 години, работодателят не може да ви задължи да отидете в командировка, освен ако се съгласите писмено.
 • Без предварително разрешение от Инспекцията по труда, работодателят няма право да ви уволни, ако сте бременна или майка на дете до 3 години.
 • С предизвестие могат да ви уволнят с предварително разрешение на Инспекцията по труда:
  • при закриване на предприятието;
  • ако откажете да последвате предприятието, когато то се премества в друго населено място;
  • когато заеманата длъжност трябва да бъде освободена, за да бъде възстановен незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;
  • при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.
 • Ако ползвате отпуск за бременност и раждане, могат да ви уволнят само ако предприятието, в което работите, се закрие.

Бременните имат право на консултативен преглед с акушер-гинеколог, който включва безплатни акушерска ехография, цитонамазка, микробиологично изследване, второ ехографско изследване при акушер-гинеколог през 16-тата – 20-тата гестационна седмица. Освен това, при първото посещение при лекаря имат право и на следните безплатни медико-диагностични дейности: определяне на кръвна група и Rh-фактор; изследване за сифилис, хепатит В, HIV, хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, MCV, MCH, СУЕ, урина (седимент).

Някои от тези изследвания може да се извършат повторно през следващите месеци по преценка на лекаря. В лаборатории се заплаща единствено такса за вземане на биологичен материал независимо от броя на изследванията.

Допълнително бременната има право на:

 • един допълнителен безплатен профилактичен преглед при зъболекар;
 • домашни посещения за лечение и манипулации, ако има проблем с бременността;
 • ако се налага да прекъсне бременността по здравословни причини, манипулациите и лечението са напълно безплатни.

При кърмене жените имат следните права:

 • До навършване на 8-месечната възраст на бебето се полагат по 1 час два пъти дневно или 2 последователни часа платен отпуск при пълен работен ден от 8 часа.
 • При кърмене на близнаци или недоносено дете, се полагат по 3 часа платен отпуск на ден до навършване на 8-месечна възраст, а след това по 2 часа на ден, докато това е необходимо по преценка на здравните органи.

След използване на платения отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст съществуват две опции:

 • Право на 6-месечен неплатен отпуск за отглеждане на детето до навършването на 8-годишна възраст. Може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител.
 • При сами родители се полагат 12 месеца неплатен отпуск, до навършване на 8-годишна възраст.
 • Този вид отпуск може да се ползва наведнъж или на части (тогава трябва да продължи не по-малко от 5 работни дни). А времето, което се ползва за отпуска се признава за трудов стаж.

В България освен закрилата на държавата и различните права, има и различни социални помощи и придобивки за семействата. В таблицата са обобщени най-популярните.

 

Помощ/придобивкаСума през 2018 г.
Парична помощ при бременност – за бременни с ниски доходи.150 лв.
Парична помощ при раждане на дете – не е обвързана с доходен критерий.250 лв. за първо дете;

600 лв. за второ;

300 лв. за трето;

200 лв. за четвърто и всяко следващо.

Парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година – отпуска се независимо от доходите на семейството.1200 лв. за всяко дете.
Парична помощ за отглеждане на дете до навършаване на една година от майка студентка – записана в редовна форма на обучение.2880 лв.
Помощ за първокласник – целева и еднократна.250 лв. – достатъчно за закупуване на учебниците, канцеларските материали и всичко друго, от което се нуждае първокласникът.
Безплатно пътуване с градски транспорт за деца до 7-годишна възраст, както и за бебешки колички.

 

Гид на новодошлия е безплатна платформа за всички. Ако имаш желание и възможност, можеш да ни подкрепиш с дарение, за да продължим да добавяме нови статии към него и да помагаме на завръщащите се българи. Ако имаш коментари или предложения за теми, които мислиш, че трябва да включим в Гида, пиши ни на guide@tuk-tam.bg

Коментари

Tuk-Tam Copyright 2020. Designed with love by Despark. Developed by Hlebarov.com