НОВО!
Гид към България - най-обстоен Гид към живота в България. Разгледайте сега, от Тук или Там.
Х

Гид на новодошлия: Работих в чужбина, мога ли да се пенсионирам в България?

Категории: Блог, Гид на новодошлия | Публикувано на 24 юли 2018

Тази статия е една от темите в Гид на новодошлия – книжка с полезни статии за завръщащи се в България. Можеш да го изтеглиш безплатно тук.

АвторЮрия Марковска, pravata.mi

Работих в чужбина. Реших да се завърна в България и ето ме сега, на прага на пенсионната възраст. Искам да получавам пенсията си именно тук, защото България остана едно от малкото места по света, където пенсията не е облагана с данъци. А и защото у дома си е най-добре. Ще се зачитат ли годините, които съм работил/а в чужбина, при преброяването на стажа ми за получаване на пенсия?

Ако съм работил/а в държава-членка на ЕС?

През годините, в които съм работил/а в държава-членка на ЕС, различна от България, работодателят ми (или работодателите ми) е внасял задължителни осигуровки за мен спрямо правилата на законодателството в съответната държава. При определяне на пенсията ми в България НОИ е длъжен да зачете стажа ми в друга държава-членка на ЕС. Броенето е същото, като да съм работил/а в България.


Важно! Може да работя в държава-членка на ЕС, различна от България, и работодателят ми да внася задължителните осигуровки според законодателството там, но аз да продължа да се осигурявам в български фонд за допълнително доброволно осигуряване. Обратното също е възможно – може да работя за български работодател и да съм задължително осигуряван/а спрямо българския закон, но въпреки това да се осигурявам допълнително във фонд в друга държава-членка на ЕС. Това ми дава възможност да получавам освен българска пенсия и допълнителна пенсия от чужбина, стига да съм бил/а осигуряван/а за такава.

Как НОИ зачита стажа ми, придобит в държава-членка на ЕС?

Най-напред трябва да подам заявление до НОИ за изчисляване на пенсията ми. След като от НОИ установят, че има периоди от време, през които съм работил/а в друга държава-членка на ЕС (т.нар. осигурителни периоди), осигурителният орган изпраща служебно до компетентната осигурителна институция в съответната страна (т.е. еквивалента на НОИ в дадената държава) формулярите E 202 BG и Е 205 BG. С формуляр E 202 BG НОИ цели да проучи моята молба за пенсия за старост, като служебно изисква от въпросната държава да бъде изпратен формуляр Е 205. С формуляр E 205 пък се удостоверяват осигурителните ми периоди в дадената държава-членка на ЕС.

Важно! Всичко това се извършва служебно от НОИ и от мен не се изисква да доказвам стажа си или пък да превеждам формуляри със заклет преводач.

В ЕС има ясна процедура за удостоверяване на стажа в чужбина и съм в значителна степен улеснен/а.

Как се зачита осигурителният ми стаж в държава, която не е членка на ЕС?

  • Швейцария – осигурителните ми периоди в Швейцария се зачитат от НОИ при определяне на пенсията ми. Процедурата по обмен на информация между институциите в Швейцария и България е същата, която е предвидена за държави-членки на ЕС. Това е така, защото Швейцария е сключила споразумение с ЕС за координиране на схемите за социална сигурност с държавите-членки на ЕС.
  • Норвегия, Исландия и Лихтенщайн – тези три държави, въпреки че не са държави-членки на ЕС, са членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Точно поради тази причина законодателството на ЕС в частта за социалната сигурност се прилага и по отношение и на тях. Това означава, че стажът ми, придобит там, ще се признае при определяне на българската ми пенсия. Процедурата отново е предвидената за държави-членки на ЕС.
  • Канада – ако съм работил/а в Канада повече от 1 година, то времето, през което съм осигуряван/а там, се счита за осигурителен стаж в България.
  • САЩ – Стажът ми в САЩ не се зачита в България. Американска пенсия в България бих могъл/-гла да получавам единствено ако съм натурализиран американски гражданин.
  • Русия, Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Казахстан и Узбекистан – Министерството на труда и социалната политика е в процес на преговори с държавите от бившия СССР. Към момента стажът, придобит в някоя от тези държави, с изключение на Русия, не се признава. Работният ми стаж и доход в Русия се признават от НОИ в пълен размер.
  • Украйна, Сърбия, Черна гора и Македония – стажът, придобит в Украйна, Сърбия, Черна гора или Македония, се признава и в България. Ако съм придобил/а право да получавам някаква специална пенсия в Украйна, то мога да я получавам паралелно с българската пенсия.
  • Израел и Корея – според сключените между България и Израел и България и Корея споразумения, периодите, през които съм бил/а осигуряван/а в Израел или Корея, се зачитат само ако стажът ми в България не достига, за да получа пенсия. Стажът в Израел или Корея се зачита до тази степен, че да запълни липсващия стаж за получаване на българска пенсия.

Важно! България все още няма сключени спогодби за социална сигурност с държави като САЩ, Австралия, Нова Зеландия, Япония, Китай, Турция и др. Това означава, че трудовият/осигурителният ми стаж в тези държави няма да се зачита при изчисляване на пенсията ми от НОИ. В момента правителството ни се намира в преговори с Албания, провинция Квебек в Канада, както и с държавите от бившия СССР, а влизане в сила на спогодби с Бразилия, Мароко и Алжир предстои.

 

Изтегли целия гид 

 

Гид на новодошлия е безплатен за всички. Ако имаш желание и възможност, можеш да ни подкрепиш с дарение, за да продължим да добавяме нови статии към него и да помагаме на завръщащите се българи. Ако имаш коментари или предложения за теми, които мислиш, че трябва да включим в следващото издание на Гида, пиши ни на hey@tuk-tam.bg

Коментари

Tuk-Tam Copyright 2020. Designed with love by Despark. Developed by Hlebarov.com