НОВО!
Гид към България - най-обстоен Гид към живота в България. Разгледайте сега, от Тук или Там.
Х

Гид на новодошлия: Работа и престой на чужденци в България

Категории: Гид на новодошлия | Публикувано на 9 октомври 2018

Тази статия е една от темите в Гид на новодошлия – книжка с полезни статии за завръщащи се в България. Можеш да го изтеглиш безплатно тук.

Понякога завръщащите се имат половинка чужденец. Ако и ти си така сигурно се чудиш как той/тя може да живее и работи в България.

Чужденците могат да са в България:

 • краткосрочно – до три месеца в рамките на всеки 6-месечен период от датата на влизането в страната
 • продължително – с разрешен срок до една година;
 • дългосрочно – с разрешен първоначален срок 5 години и възможност за подновяване;
 • постоянно – с разрешен неопределен срок.

Ако иска да работи, то може лесно да го направи без разрешително за работа, ако е чужденец, който

 • има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в страната;
 • има предоставено право на убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут;
 • е член на семейство на български граждани или на граждани на държава от Европейския съюз, на страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Швейцария;
 • е член на семейство на чужденец с разрешение за дългосрочно пребиваване;
 • е притежател на синя карта на ЕС, останал без работа в рамките на три месеца или желаещ да смени работодателя си;
 • е морско лице, посочено в чл. 88 от Кодекса на търговското корабоплаване.

Ако не отговаря на горните условия, то има нужда от разрешение за работа. Разрешението за работа се издава от Агенцията по заетостта по искане на местният работодател или на местното лице, които приемат на работа командирован чужденец. За да получи разрешение трябва да отговаря на следните условия:

 • може да заема само такива длъжности, за които по закон не се изисква българско гражданство;
 • общият брой чужденци не може да надвишава 10% от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение в предприятието в предходните 12 месеца;
 • предлаганите условия на труд и заплащане не могат да са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за същата категория труд;
 • трудовото възнаграждение трябва да осигурява необходимите средства за издръжка в страната.

Повече информация за режима на влизане и пребиваване и работа на чужденци вижте тук.

Синя карта

Тя дава разрешение на чужденец да пребивава и да работи на територията на държава-членка на ЕС, за да постъпи на високо квалификацирано работа, като например за лекар, инженер, програмист.

За да кандидатстват за синя карта, чужденецът трябва да има университетска степен на образование, получена въз основа на най-малко тригодишен курс на обучение, да получи разрешение за упражняване на висококвалифицирана трудова заетост и виза за дългосрочно пребиваване. Разрешението се издава от Българската агенция по заетостта в рамките на петнадесет календарни дни.

Повече информация за синя карта от Pravatami.bg

Изтегли целия гид

 

Гид на новодошлия е безплатен за всички. Ако имаш желание и възможност, можеш да ни подкрепиш с дарение, за да продължим да добавяме нови статии към него и да помагаме на завръщащите се българи. Ако имаш коментари или предложения за теми, които мислиш, че трябва да включим в следващото издание на Гида, пиши ни на hey@tuk-tam.bg

Коментари

Tuk-Tam Copyright 2020. Designed with love by Despark. Developed by Hlebarov.com