НОВО!
Кандидатствай за Фонд за стипендии на Тук-Там и спечели 10, 000 лева. Научи повече сега.
Х

Гид на новодошлия: Шофьорска книжка от друга държава

Категории: Блог, Гид на новодошлия, Експертни статии | Публикувано на 3 юни 2019

Шофьорска книжка от друга държава е една от темите в Гид на Новодошлия – дигитална платформа, която предоставя обективна информация и съдържание на всички хора Тук или Там, които ценят връзката с България.

Вече сте се установили трайно на родна земя и имате желание да се придвижвате с кола от точка А до точка Б. За целта ви трябва шофьорска книжка. Или пък вече имате такава от друга държава? Ние от Тук-Там ще ви представим всичко, което трябва да знаете за шофьорска книжка от друга държава в България:

Шофьорска книжка от държава-членка на Европейския съюз

шофьорска книжкаСвидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено в държава-членка на Европейския съюз, се признава навсякъде в ЕС. Това означава, че то ще важи и ако се преместите да живеете в България, при условие, че е валидно и не е отнето временно, не е ограничено или не е анулирано в страната на издаване. Важен детайл е, че имате право само на една шофьорска книжка, издадена от държава от ЕС.

В случай, че срокът на валидност на шофьорската ви книжка изтече обаче, трябва да я подновите в страната на обичайното си пребиваване. Това е държавата, в която живеете поне 185 дни през календарна година поради лични или професионални връзки. Ако подновите шофьорската си книжка в България, срокът й на валидност ще бъде 10 години и за нея ще важат условията и ограниченията в страната ни.

Ако след преместването си в България шофьорската ви книжка бъде изгубена, открадната или повредена, също трябва да я подновите или подмените в страната, в която пребивавате обичайно.

Шофьорска книжка от страни извън ЕС

Тези шофьорски книжки, които не са издаде от страна-членка на ЕС, се делят на няколко вида, в зависимост от това дали държавата, която ги издава е страна по:

шофьорска книжка1. Виенската конвенция за движение по пътищата от 1968 г. – пълният списък на държавите, които са я подписали, можете да намерите тук.
  • Шофьорски книжки от страни по Конвенцията са валидни за съответната категория в България, ако е изпълнено някое от следните условия:

          ◊ Свидетелството за управление отговаря на изискванията на Конвенцията за информацията, която да съдържа

          ◊ Ако не съдържа някой от реквизитите, посочени в Конвенцията, самото свидетелство не се признава в    България и следва да е придружено с легализиран превод на български

2. Женевската конвенция за движение по пътищата от 1949г. – пълният списък на държавите, които са я подписали, можете да намерите тук.
  • Тя регулира отношенията само между държави, които не са страни по Виенската конвенция
  • В България се признават шофьорски книжки, издадени от договаряща страна, за съответната категория, без значение гражданството на водача, стига той да е навършил 18 години. Шофьорите могат да ползват свидетелството си за управление за срок до 1 година от влизането си в България.
3. Страни, които не са подписали нито една от конвенциите
  • Гражданите на трети страни имат право да управляват МПС в България с националните им свидетелства за управление в срок до 1 година, считано от датата на издаване на документите им за дългосрочно пребиваване в Република България.
  • Българските граждани притежаващи шофьорски книжки, издадени от трети страни, имат право да управляват МПС в България в срок от 3 месеца, от датата им на влизане в страната.
  • И в двата случая националните шофьорски книжки трябва да бъдат придружени от легализиран превод или международно свидетелство за управление. След изтичане на горепосочените срокове чуждите и българските граждани нямат право да управляват МПС в България с чуждите си свидетелства за управление. Те следва да придобият правоспособност на територията на Република България след успешно полагане на изпит.

Възможно е да притежавате две свидетелства за управление, ако едното е издадено от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария, а другото свидетелство е издадено от трета страна.

Коментари

Tuk-Tam Copyright 2020. Designed with love by Despark. Developed by Hlebarov.com