Вземи стипендия за магистратура в чужбина...

Фондът е инициатива на Тук-Там, която подкрепя мотивирани българи да продължат образованието си с магистратура в чуждестранен университет, като след това приложат наученото тук - така градим едно по-ярко бъдеще в България.

Ако и ти планираш да продължиш образованието си в чужбина през 2023, кандидатствай за стипендия от Тук-Там!

...и стани част от общност, която те подкрепя

Знаем, че е трудно да заминеш на непознато място сам. Затова освен финансовата подкрепа стипендиантите на Тук-Там получават съдействие по време на следването си, в бъдещето си професионално развитие, в изграждането на мрежа и контакти, както и при завръщането обратно в България.

Защото да си част от общност значи много!

Условия за кандидатстване

Можеш да вземеш участие в конкурса БЕЗ значение от сферата и държавата , в която кандидатстваш, стига да имаш:

task_alt

Българско гражданство

task_alt

Бакалавърска или магистърска степен, придобита до 31 юли 2023

task_alt

Стартиран процес за кандидатстване в магистърска програма в чуждестранен университет

task_alt

Поне B2 ниво владеене на езика, на който ще се провежда обучението

task_alt

Ясно намерение да се развиваш в България.

През 2023 можеш да се състезаваш за следните стипендии

Общ фонд до 60,000 лева

Общ фонд до 60,000 лева
Стипендии на общността на Тук-Там Дарителски Клуб
Стипендии до 10,000 лева за кандидати от всякакви специалности
1 стипендия х 10,000 лева

1 стипендия х 10,000 лева
Специализирана стипендия “Устойчиво развитие” от PostScriptum и Тук-Там
Примерни специалности: Устойчиво развитие | Зелен мениджмънт | Климатични промени | Управление и планиране на ресурси | Социално предприемачество и иновации | Зелени финанси | Зелена енергетика | Корпоративна социална отговорност | Екосистемни услуги
1 стипендия х 10,000 лева

1 стипендия х 10,000 лева
Специализирана стипендия “Инженерство” от Sensata и Тук-Там
Примерни специалности: Индустриално инженерство | Електротехника | Машиностроене | Микроелектронно инженерство | Автомобилно инженерство | Роботика | Материалознание | Инженерна мехатроника
1 стипендия х 10,000 лева

1 стипендия х 10,000 лева
Специализирана стипендия “Професии на бъдещето” от Mastercard и Тук-Там
Примерни специалности: Биология | Консервационна биология | Химия | Генетика | Медицина | Обществено здраве | Биотехнологии | Природни науки | Екология | Oпазване на околната среда | ESG мениджмънт | Биоразнообразие | Бионауки

Тук-Там съвет

Стипендиите на Тук-Там могат да бъдат комбинирани и с други възможности за финансиране. Разгледай ги.

Права и задължения на избраните стипендианти

По време на програмата си в чуждестранния университет стипендиантите информират Тук-Там за хода на следването си.

След завършването си могат да останат до 6 месеца в чужбина за стаж или работа по проект. След изтичането им трябва да се завърнат и да работят в България за период от поне една година.

Срокове за кандидатстване

до 10 май 2023 | 14:00

Документи

Предаване на апликационната форма, CV и мотивационно писмо

до 15 май 2023 | 14:00

Запис на видео

Одобрените кандидати записват видео до 2 минути, в което разказват как виждат бъдещето си в България.

май-юни 2023

Интервю

  • PostScriptum - 26 май
  • Sensata - 30 май
  • Mastercard - 2 юни
  • Тук-Там Дарителски Клуб - 7 юни

13 юни 2023

Гала Коктейл

Обявяване и награждаване на стипендиантите за 2023

Тук-Там съвет

Обичаме динамиката, затова сроковете ни са предизвикателни ;) Колкото по-рано кандидатстваш, толкова повече време ще имаш да се подготвиш за следващите кръгове!

Бързо и лесно кандидатстване

1. Подготви своето CV

Тук-Там съвет

Ако имаш нужда от насоки за CV, можеш да откриеш полезни съвети тук

2. Напиши мотивационно писмо до 500 думи по тези въпроси:

task_alt

Защо искам да уча тази специалност в този университет?

task_alt

Защо искам да се завърна в България след завършването си?

task_alt

Как смятам да прилагам наученото в България?

3. Прикачи своите CV и мотивация във формата за кандидатстване

Тук-Там си запазва правото да поиска планиран бюджет за следването, диплома за завършено образование, сертификат за владеене на езика, на който ще се провежда обучението, и кореспонденция с университета, която да доказва приема.


Често задавани въпроси:

Кой дава парите?

keyboard_arrow_down

Има ли ограничения за специалност и държава на обучение?

keyboard_arrow_down

Какви са критериите?

keyboard_arrow_down

Кога и как ще получа стипендията, ако съм сред избраните стипендианти?

keyboard_arrow_down

А ако ми предстои да завърша бакалавърската си степен през 2024?

keyboard_arrow_down

Крайният срок за потвърждение за прием в университет е 15 август, а в някои университети крайните срокове за кандидатстване за магистърските програми са до около 15 юли. Как да подходя?

keyboard_arrow_down

На какъв език трябва да са подадените CV и мотивационно писмо?

keyboard_arrow_down

Моята специалност е с 5-годишен курс на обучение и завършваме директно със степен “Магистър”. Мога ли да участвам в конкурса?

keyboard_arrow_down

Ако плановете ми се променят и не се завърна в България след магистратурата?

keyboard_arrow_down
Генерални спонсори на Фонда
Специализирани стипендии
Приятел
Спонсор
Медиен партньор