Фонд за стипендии

Иди, учи и се върни

Кандидатствай за стипендия до 10,000 лева до 3 май 14:00 часа

За информация относно фонд
Стамболов, продължи надолу.

bookmarks

Фондът за стипендии “Иди, учи и се върни” на Тук-Там подкрепя мотивирани българи да следват магистратура в чуждестранен университет и след това да приложат наученото в България.

Ако и ти планираш да продължиш образованието си в чужбина през 2022, кандидатствай за стипендия от Тук-Там.

card_giftcard

Освен финансовата подкрепа и възможността да получат образование в чуждестранен университет, одобрените кандидати ще бъдат подкрепяни от Тук-Там за бъдещото им професионално развитие, ще бъдат популяризирани сред нашите контакти и ще бъдат насърчени да станат част от нашата общност на млади професионалисти с опит или образование в чужбина.

Условия за кандидатстване

За да вземеш участие в конкурса през 2022, трябва да отговаряш на следните условия:

 • Имаш българско гражданство
 • Бакалавърска или магистърска степен, придобита до 31 юли 2022;
 • Стартиран процес за кандидатстване в магистърска програма в чуждестранен университет;
 • Високо ниво на владеене (B2) на езика, на който ще се провежда обучението;
 • Предимство ще бъде дадено на тези, които до момента не са учили в чужбина

През 2022 ще можеш да се състезаваш за следните стипендии

Стипендии на общността на Тук-Там Клуб

 • Стипендии до 10,000 лева на Тук-Там Клуб
 • Без ограничение в специалностите на кандидатите
 • Кандидатстване по общата процедура

Специализирана стипендия “Магистратура в UK” от PwC и Тук-Там

 • За кандидати в университети във Великобритания
 • Без ограничение в специалностите за магистратура

Специализирана стипендия “Устойчиво развитие” от PostScriptum и Тук-Там

За кандидати от следните сфери:

 • Устойчиво развитие
 • Зелен мениджмънт
 • Климатични промени
 • Управление и планиране на ресурси
 • Социално предприемачество и иновации
 • Зелени финанси
 • Зелена енергетика
 • Корпоративна социална отговорност
 • Екосистемни услуги

Специализирана стипендия “Технологии и компютърни науки” от Playtech и Тук-Там

За кандидати от следните сфери:

 • Компютърни науки
 • Софтуерно инженерство
 • Информатика, информационни технологии, информационни системи
 • Информационна сигурност
 • Компютърна лингвистика

Специализирана стипендия “Инженерство” от Sensata и Тук-Там

За кандидати от следните сфери:

 • Индустриално инженерство
 • Електротехника
 • Машиностроене
 • Микроелектронно инженерство
 • Автомобилно инженерство
 • Роботика
 • Материалознание
 • Инженерна мехатроника
Други възможности за финансиране

Стипендиите от Тук-Там могат да бъдат комбинирани и с други възможности за финансиране.

Разгледай други стипендии , от които можеш да се възползваш.

Права и задължения на избраните стипендианти

По време на програмата си в чуждестранния университет стипендиантите ще информират Тук-Там за хода на следването си.

След завършването си ще могат да останат до 6 месеца в чужбина за стаж или работа по проект. След изтичането им ще трябва да се завърнат и да работят в България за период от поне една година.

Процедура за кандидатстване за 2022:
1

Кандидатстване по документи

До 3 май 2022, 14:00 часа

Кандидатстване по документи - формуляр, CV, мотивационно писмо;

2

Одобрение и запис на видео

До 09 май 2022

Одобрените кандидати записват видео до 2 минути и разказват как виждат бъдещето си в България.

3

Индивидуално интервю

19 май 2022

Интервюта с одобрените кандидати за специализирана стипендия “Технологии и компютърни науки”

25 май 2022

Интервюта с одобрените кандидати за специализирана стипендия “Устойчиво развитие”

26 май 2022

Интервюта с одобрените кандидати за специализирана стипендия “Инженерство”

27 май

Интервюта с одобрените кандидати за специализирана стипендия “Магистратура в UK”

3 юни 2022

Интервюта с одобрените кандидати за стипендиите на Тук-Там Клуб

4

Финал

16 юни 2022

Документи за кандидатстване

Мотивационното писмо трябва да е до 500 думи и да отговаря на въпросите:

?
Защо искам да уча тази специалност в този университет?
?
Защо искам да се завърна в България след завършването си?
?
Как смятам да прилагам наученото в България?

Тук-Там си запазва правото да поиска планиран бюджет за следването, диплома за завършено образование, сертификат за владеене на езика, на който ще се провежда обучението, и кореспонденция с университета, която да доказва приема.

За да вземеш участие в конкурса, моля, попълни формуляра и приложи (1) автобиография и (2) мотивационно писмо


Често задавани въпроси:

Благодарим на
Партньори
Медиен партньор на Фонд 2022
Годишни медийни партньори