Sirma AI trading as Ontotext

domain

Сектори

ИТ

people

Брой хора в екипа

81

location_on

Oфиси

София и Русе

480 лв. | 0 часа

Принос към каузите на Тук-Там

За компанията

Sirma AI, оперираща като Ontotext, е водещ разработчик на технологични продукти и решения в сферата на изкуствения интелект. Фокусът на компанията са системи за разработване и поддържане на огромни графи от знания, чрез използване на семантични бази данни и извличане на информация от текст. Технологиите, които разработваме, позволяват ефективно изграждане на технологични решения с широк спектър приложения. Типични области на приложение са интелигентно търсене в големи обеми документи, структуриране на организационното знание, управление на неструктурирано съдържание, интегриране на бази данни, и автоматично извличане на знания. Компанията предлага иновативни решения в областта на семантичните технологии и подпомага клиентите си в процеса на анализ и обработка на масиви от данни, при които се изисква висока прецизност на идентификация на взаимовръзките между различните типове обекти, както в текст, така и в друг вид данни. По този начин компанията създава условия за подобряване организирането и структурирането на информацията и помага на потребителите да достигат по-лесно до качествена, достоверна и актуална информация. Ontotext инвестира в научноизследователска дейност, свързана със семантично представяне на знания (Knowledge Representation), компютърна лингвистика (Computational Linguistics /Natural Language Processing), хибридни модели за управление на знания (Knowledge Management), семантичен уеб (Web 3.0).

Интересни факти

В Ontotext уважаваме индивидуалността и окуражаваме всичките си странности

Живеем и работим в София, но сме жители на света и продаваме на 5 континента

Тъмната страна на нашата технология: вероятно в момента развиваме уменията на машините и изкуствения интелект да разбират човешки език и контекст, което ще им позволи един ден да превземат света

Растем и се разширяваме, защото нуждата от нашата технология e все по-силна

Нашият продукт се използва в най-големите банки, издателста и фармацевтични компании в света

В Ontotext процесите са динамични. Ние развиваме технология в реално време, която ще определя data, content & knowledge management процесите в света след 10 години

Нашият продукт (Graph DB) е в топ 3 в света в своята категория (RDF graph database)

Какво правим ли? С едно изречение: Google for Enterprises, но ние го наричаме Knowledge Graph and Graph Database

В Ontotext уважаваме индивидуалността и окуражаваме всичките си странности

Живеем и работим в София, но сме жители на света и продаваме на 5 континента

Тъмната страна на нашата технология: вероятно в момента развиваме уменията на машините и изкуствения интелект да разбират човешки език и контекст, което ще им позволи един ден да превземат света

Растем и се разширяваме, защото нуждата от нашата технология e все по-силна

Нашият продукт се използва в най-големите банки, издателста и фармацевтични компании в света

В Ontotext процесите са динамични. Ние развиваме технология в реално време, която ще определя data, content & knowledge management процесите в света след 10 години

Нашият продукт (Graph DB) е в топ 3 в света в своята категория (RDF graph database)

Какво правим ли? С едно изречение: Google for Enterprises, но ние го наричаме Knowledge Graph and Graph Database

Предимства и бонуси

schedule
Гъвкаво работно време
home_work
Възможност за работа от вкъщи
local_hospital
Допълнителна здравна застраховка с включени дентални услуги
redeem
Бонусна система
weekend
Зони за отдих
group
Тиймбилдинг организации
hiking
Ежемесечни събития и дейности, с цел сплотяване на екипа
people
Допълнителни дни платен отпуск за доброволчество

Обяви

Няма добавени позиции

Контакти

public Уебсайт

https://www.ontotext.com/

question_answer свържи се с нас