Endava

За компанията

Endava пресъздава връзката между хората и технологиите. Ние помагаме на глобалните лидери в сферите на плащания и финансови услуги, телекомуникации, медии, технологии, потребителски продукти, търговия на дребно, мобилни услуги и здравеопазване, давайки им възможност максимално бързо да се възползват от най-новите бизнес модели и пазарни възможности. Чрез създаването и предоставянето на динамични платформи и интелигентни дигитални решения ние помагаме на нашите клиенти да ускорят трансформацията на своя бизнес. Използвайки технологии от следващо поколение нашите мултидисциплинарни екипи, използващи Agile методологии, осигуряват комбинация от продуктови и технологични стратегии, интелигентни решения и инженеринг от световна класа, за да помагат на нашите клиенти да бъдат по-вълнуващи, ангажирани и ефективни. Endava има над 8,127 служители към месец март 2021 г., разположени в локации близки до клиентите ни в Австралия, Австрия, Дания, Германия, Ирландия, Холандия, Сингапур, Обединеното Кралство и САЩ и развойни центрове в страните от Европейския Съюз: Румъния, България и Словения; в Централна Европа: Северна Македония, Молдова, Хърватия, Сърбия и Босна и Херцеговина; и Латинска Америка: Аржентина, Колумбия, Уругвай и Венецуела. Успоредно с инвестирането в дългосрочни взаимоотношения с нашите клиенти, в Endava ценим важността на това да осигуряваме удовлетворяващи и същевременно предизвикателни кариерни пътища на нашите хора, като по този начин сме признати като предпочитан работодател в определени региони.

Обяви

business
Сектори
Информационни и комуникационни технологии
people_alt
Брой хора в екипа
270
place
Oфиси
София

Интересни факти

check_circle_outline
Endava е публична компания и присъства на Нюйоркската стокова борса

check_circle_outline
Endava е отличена от фондация BeCause, като отговорен работодател

check_circle_outline
Endava спазва стандарта за одит SOC2

и предоставя на своите клиенти увереност, че тяхната информация се третира в съответствие с принципите за сигурност, устойчивост и конфиденциалност на SOC2

check_circle_outline
Global Sustainability програма

check_circle_outline
Well being програма, съобрзена с нуждите на служителите

check_circle_outline
Индивидуален Career Coach за всеки служител

check_circle_outline
1 от всеки 3 новонаети професионалисти е препоръка на текущ служител

check_circle_outline
Фокус върху иновации

check_circle_outline
Endava е Agile по сърце

check_circle_outline
Мултидисциплинарните екипи в компанията осигуряват комбинация от продуктови и технологични стратегии, интелигентен опит и инженеринг от световен клас

Компанията в снимки

Предимства и бонуси

schedule
Гъвкаво работно време
favorite_border
Допълнително здравно осигуряване
sports_baseball
Карта за спорт
attach_money
Share save програма
local_dining
Ваучери за храна
school
Допълнителни обучения и сертифициране
celebration
Team Building ивенти
sports
Спортни инициативи


Интересни проекти