Ти си връзката

За да видиш дискусиите, трябва да си част от Клуба - очакваме те!

За клуба

Какво е Societas Bulgarica?

Неправителствена организация със седалище в австрийската столица Виена, която цели да изгради функциониращо българско общество зад граница. Желанието на Societas Bulgarica е да може да обедини и организира амбициозните българи в DACH региона, от който са част държавите Германия, Австрия и Швейцария.

Каква е дейността на Societas Bulgarica?

Сдружението оперира и се развива спрямо три приоритетни направления: бизнес, социална сфера и култура, както и специализация и компетентност.

Защо да се включа?

Членовете на клуба на Societas Bulgarica имат достъп до всички събития, които сдружението реализира. Също така ще станеш част от мрежата на едни от най-предприемчивите българи в изброените по-горе държави. Ще можеш да даваш идеи, които впоследствие да бъдат реализирани. Ще можеш да спомогнеш за развиването на българското общество, от което имаме нужда!

Основатели (4)

Членове (53)