volunteer_activism

local_cafe

Лили П.

Лили П.

holistic.bg | HumanKnowHow.org

location_on

България, Пловдив

LinkedIn

rocket_launch

месечен дарител на Тук-Там

location_on

България, Пловдив

За мен

На кратко: Изучавам успешните хора, подкрепям иновативните организации и инициативи, изследвам добрите практики. Прилагам съветите и подобрявам насоките, за да правя и развивам идеи и процеси със смисъл, послание и въздействие. Официално образование: Завършила съм Бизнес мениджмънт и Бизнес маркетинг в Англия, Финанси и Туризъм в България + още допълнителни дипломи и сертификати. Участвала съм в различни проекти и работни длъжности. Откроявайки някои от тях, бих могла да омаловажа други, а това не е справедливо, защото цялостно те ми дават сериозно предимство от практичен и житейски аспект. Благодарна съм за всички минали и текущи възможности. Моят опит ме ръководи да използвам един по-мащабен и по-стратегически поглед за всяка задача или проект. Често се оказва, че въпросите са сложни, но отговорите са прости. Именно тук е насочеността, с която мога да помагам продуктивно и качествено с уменията и работата си. Занимавам се с бизнес и личностно развитие. Отсрещната страна, нейната нагласа и разбиране за цели, приоритети, успешност и удоволетвореност, са ключови за това как да представя една информация и до каква степен да разработя стратегически модел. Вдъхновявам се от истории и съвети, които описват и показват силата на малките неща. Минимализмът е хуманизъм и пълноценно щастие, но поради ред причини е подтискан във времето... Вярвам, че по-малкото е повече

...виж още