Loading Map....

Дата/Час
Дата(и) - 21/01/2016
10:00 am

Място
VIVACOM Art Hall

Категория


TT-logo-normal-large_jpegУважаеми членове на Сдружение Тук-Там,

Днес 21.01.2016г. Управителният съвет на Сдружение “Тук-Там”, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.22.(1) от Устава, свиква редовно общо събрание на Сдружението, като настоящата покана се праща по електронна поща на членовете на Сдруженето съгласно Чл.22. (3) от Устава на Сдружението. Общото събрание на сдружението ще се проведе на 21.02.2016 г. (неделя) от 15:00 до 18:00 часа във Виваком Артхол (ул. „Ген. Й. Гурко“4). Решението за свикване беше взето на среща на УС на 08.01.2016 г. съгласно чл. 22 от Устава.

Дневният ред ще бъде следният:

  1. Представяне и гласуване на финансовия отчет на сдружението за 2015г.
  2. Представяне на Програма за дейността на Сдружението за 2016г., която е изготвена от Управителния съвет и проектните мениджъри. Обсъждане, предложения за изменения и допълнения, приемане на Програмата.
  3. Представяне на Работен бюджет за дейността на Сдружението за 2016г. Обсъждане и приемане на Работния бюджет за 2016г.
  4. Разни

Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие. С оглед плавното провеждане на ОС, молим всички членове да потвърдят своето присъствие тук.

При липса на кворум събранието ще се проведе в същия ден един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите. Ако имате въпроси: hey@tuk-tam.bg

С уважениe,
УС на Тук-Там

Tuk-Tam Copyright 2019. Designed with love by Despark. Developed by Hlebarov.com