Сега е твой ред!

Категории: Блог, Събития | Публикувано на 14 октомври 2012

Ако припознаваш себе си в изброеното по-долу, може би ТИ си следващият мозък в Управителния Съвет на Тук-Там?

– Вярваш в идеята и ценностите на Тук-Там;
– Искаш да помогнеш на повече българи в чужбина да получат пълна информация за България;
– Знаеш колко важна е социалната среда. Затова искаш да помогнеш на завърналите се българи да намерят социални, професионални и приятелски контакти в България;
– Искаш да стимулираш гражданската активност тук;
– Цениш връзките с интересни личности и партньори като сдружения, медии, работодатели и други;
– Действа ти се! Искаш да изграждаш и променяш, да търсиш решения – в Тук-Там има основа, върху която да стъпиш;
– Обичаш да поемаш отговорност и да работиш в екип;
– Сдружението може да разчита на теб поне за периода 15 ноември 2012 – 15 ноември 2013.

Какво правим в Тук-Там накратко:

1. Създаваме добра среда за развитие в България на завърнали се българи от чужбина (вж. например някои от последните ни събития: Рецепти за успех 10 или Голямата лятна среща)

2. Информираме български студенти в чужбина за възможностите в България (вж. например събитието „Кариерен Кошер„)

3. Помагаме на приетите в чужбина студенти да се адаптират по-добре на място (вж. например групата ни в Лондон)

4. Помагаме на млади българи да намерят добри възможности за образование, включително и в чужбина (вж. например проектите ни Фонд за стипендии „Иди, учи и се върни“, MyWay и Edu)

Как работи Управителният Съвет (УС) и какво прави?

Според Чл.19.(2) на Устава на сдружението, екипът на УС се състои от трима активни члена на Сдружението: Председател, заместник Председател и Секретар. Съгласно Чл. 2.1. от Вътрешните правила старият УС взима под внимание моментните и бъдещите нужди на сдружението и въз основа на това по негова преценка се определят броят на членовете и конкретните постове за УС.

С оглед на практиката досега, сдружението се нуждаe от хора, които да координират партньорствата (председател), маркетинг § събития (заместник-председател) и финансите (секретар). Тримата координатори, които ще бъдат членове на УС, градят екипи в своите сфери на дейност, оперативно ръководят дейността на сдружението, като работят със Супергероя и доброволците.

Бивши членове на УС могат да бъдат съветници и подкрепят със съвети, идеи и контакти, за да осигурят по-лесен преход за новите членове на УС. В работата си те ще бъдат подпомагани и от Супергероя, който вече над 7 месеца поддържа на пълен работен ден развитието на сдружението.

Досегашната практика на УС показва, че основното предизвикателство пред тримата членове на новия УС ще бъде изграждането на екипи от доброволци, с които да работят по съответните сфери на тяхната отговорност. Новите членове на УС ще трябва да мотивират и ангажират членовете на сдружението да се включват в дейността му.

В момента позициите на членовете на Управителния съвет са неплатени и няма фиксирано работно време. В случай, че членовете на УС осигурят допълнително финансиране, то те могат да предложат на Общото събрание да гласува за определена платена позиция в Сдружението.

Като Координатор Партньорства на Тук-Там:

 • Ще отговаряш за цялостната оперативна дейност на сдружението;
 • Ще отговаряш за партньорствата на Тук-Там с други организации в България и чужбина;
 • Ще работиш в тясно сътрудничество с другите двама координатори, Супергероя и съветниците за реализирането на целите, проектите и събитията.

Като Координатор Маркетинг и Събития на Тук-Там:

 • Ще организираш събития за завърналите се българи поне веднъж месечно;
 • Ще отговаряш за популяризиране на организацията, контакт с настоящи и нови членове, доброволци и други готини хора в мрежата на Тук-Там;
 • Ще отговаряш за най-големия кариерен форум за българи с образование или опит в чужбина „Кариера в България. Защо не?” – ще определиш целите, ще намериш и ръководиш екип по проекта.

Като Координатор Финанси  на Тук-Там:

 • Ще отговаряш за финансирането на Тук-Там, намирането на дарения или грантове, както и писането на нови проекти;
 • Ще отговаряш за цялостната структура на Тук-Там, като ще следиш сдружението да е изрядно от финансова, административна и правна гледна точка;
 • Ще определяш бюджетите по различните проекти в тясно сътрудничество с другите двама координатори;

Съгласно т. 2.2.2. от Вътрешните правила кандидатурите се изпращат на изборната комисия по електронна поща до 14 октомври (мотивационно писмо до 500 думи, CV и инфо за коя позиция имаш интерес на hey@tuk-tam.bg, със subject: “Сега е мой ред!”.). Ако кандидатите имат интерес към повече от една позиция, могат да изпратят приоритетите си за пост в Сдружението в нисходящ ред.

След решение на УС изборната комисия бе определена в състав: Деница Симеонова (председател на сдружение Тук-Там), Христо Бояджиев (заместник-председател на сдружение Тук-Там) и Методи Терзиев (член на сдружение Тук-Там).

Общото събрание за избор на нов УС на сдружението ще се проведе седмица след изтичане срока за кандидатстване, т.е. на 21 октомври от 16:00 до 19:00 (членовете ще получат покана). Избрахме неделя, защото практиката показва, че ако го направим вечер, хората са страшно уморени. В случай, че не можете да присъствате лично, може да се включите по Skype или да упълномощите друг писмено да гласува вместо вас (трябва да ни уведомите за избора си на hey@tuk-tam.bg).

В седмицата 14-21 октомври настоящият УС ще проведе срещи с всички кандидати, за да им помогне да подготвят своите кандидатури спрямо изискванията на вътрешните разпоредби на Тук-Там.

С оглед плавното провеждане на ОС, молим всички членове да потвърдят своето присъствие в Doodle.

Ако имате въпроси, не се колебайте да ни пишете на hey@tuk-tam.bg! Успех на всички кандидати!

Коментари

  Коментари

  Tuk-Tam Copyright 2019. Designed with love by Despark. Developed by Hlebarov.com