НОВО!
Гид към България - най-обстоен Гид към живота в България. Разгледайте сега, от Тук или Там.
Х

Гергана Пацева

Посланик Лондон

Гери е на 27 години, родена в Пловдив, с който е специално свързана, макар от три години живее в Лондон. Описва себе си като отзивчив, позитивен, енергичен и ентусиазиран човек, който с лични, малки жестове всеки ден, далече от публичното пространство, се опитва да направи света едно по-добро място, където хората са отзивчиви, отговорни, обединени в решаването на важни глобални проблеми и работещи безотказно, за да донесат благо за обществото. Собственият ѝ стремеж към перфекционизъм и непрекъснато желание за обновяване на потока от знания, който получава, я води до завършването на редица от курсове, сред които Дигитален маркетинг в Сити Юнивърсити Лондон, Събитиен мениджмънт, Управление на маркетингови проекти и други, а преди това завършва бакалавърска степен Маркетинг в Пловдивски Университет Паисий Хилендарски.

Харесва динамиката на големия град – животът в Лондон и дава усещането, че е гражданин на света, разширява мирогледа ѝ и обогатява знанията за обичаите и традициите на други култури. Вярвайки в доброто, в доброволчеството и винаги отдадена на каузата, Гери се присъединява към екипа на Тук- Там през март тази година.Намира посланичеството за чудесна възможност за допълване на усещането си за смисъл, и прекрасен начин да остане свързана с България, помагайки в различни проекти, които да допринесат за така жадуваната положителна социална трансформация в българското общество.

Tuk-Tam Copyright 2020. Designed with love by Despark. Developed by Hlebarov.com