НОВО!
Кандидатствай за Фонд за стипендии на Тук-Там и спечели 10, 000 лева. Научи повече сега.
Х

Общо събрание на Сдружение Тук-Там

Категории: Блог, Събития | Публикувано на 16 януари 2019

 

тук там ново лого

Уважаеми членове на Сдружение Тук-Там,


Днес 16.01.2019г. Управителният съвет на Сдружение “Тук-Там”, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.22.(1) от Устава, свиква редовно общо събрание на Сдружението, като настоящата покана се праща по електронна поща на членовете на Сдруженето съгласно Чл.22. (3) от Устава на Сдружението.

 

Общото събрание на Сдружението ще се проведе на 16.02.2019 г. (събота) от 15:00 до 19:00 часа в зала G8-1 (ул. У. Гладстон 8). Решението за свикване беше взето на среща на УС на 11.01.2019 г. съгласно чл. 22 от Устава.

 

Дневният ред ще бъде следният:

  1. Представяне и гласуване на финансовия отчет на сдружението за 2018г.
  2. Представяне на Програма за дейността на Сдружението за 2019г., която е изготвена от Управителния съвет и членовете на екипа. Обсъждане, предложения за изменения и допълнения, приемане на Програмата.
  3. Представяне на Работен бюджет за дейността на Сдружението за 2019г. Обсъждане и приемане на Работния бюджет за 2019г.
  4. Оставка на членовете на УС. 
  5. Представяне на кандидатури на УС.
  6. Гласуване на Управителен съвет.
  7. Разни

 

За кандидатстване за УС, моля, запознайте се с Устава и Вътрешния ред на сдружението и изпратете свои автобиография и мотивационно писмо (до 500 думи) на hey@tuk-tam.bg до 10 февруари 2019.

 

Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие. С оглед плавното провеждане на ОС, молим всички членове да потвърдят своето присъствие тук. В случай, че не можете да присъствате лично, може да се включите по Skype или да упълномощите друг писмено да гласува вместо вас (трябва да ни уведомите за избора си на hey@tuk-tam.bg).


При липса на кворум събранието ще се проведе в същия ден един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите. Ако имате въпроси: hey@tuk-tam.bg

 

С уважениe,
УС на Тук-Там

Коментари

Tuk-Tam Copyright 2020. Designed with love by Despark. Developed by Hlebarov.com