НОВО!
Кандидатствай за Фонд за стипендии на Тук-Там и спечели 10, 000 лева. Научи повече сега.
Х

Покана за Общо събрание на сдружение „Тук-Там“

Категории: Събития | Публикувано на 27 януари 2014

TT-logo-normal-large_jpegУважаеми членове на сдружение Тук-Там,

Днес 27.01.2014г. Управителният съвет на Сдружение “Тук-Там”, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.22.(1) от Устава, свиква редовно общо събрание на Сдружението, като настоящата покана се праща по електронна поща на членовете на Сдруженето съгласно Чл.22. (3) от Устава на Сдружението. Общото събрание на сдружението ще се проведе на 09.02.2013 г. (неделя) от 14:00 в залата на ул. Княз Борис 73. Решението за свикване беше взето на среща на УС на 23.01.2013 г. съгласно чл. 22 от Устава.

Дневният ред ще бъде следният:

1. Представяне на Програма за дейността на Сдружението за 2014г., която е изготвена от Управителния съвет. Обсъждане, предложения за изменения и допълнения, приемане на Програмата.

2. Представяне на Работен бюджет за дейността на Сдружението за 2014г. Обсъждане и приемане на Работния бюджет за 2014г.

3. Гласуване на промени в Устава на Сдружението.
4. Разни.

Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие. На 5 февруари ще бъдат изпратени предварителни материали до членовете. При липса на кворум събранието ще се проведе в същия ден един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите. Ако имате въпроси: hey@tuk-tam.bg

С уважение,

Роза Цветкова
Председател на УС

Коментари

Tuk-Tam Copyright 2020. Designed with love by Despark. Developed by Hlebarov.com