НОВО!
Гид към България - най-обстоен Гид към живота в България. Разгледайте сега, от Тук или Там.
Х

Проектите на Обединени идеи за България

Категории: Блог | Публикувано на 10 октомври 2012

Както знаете, през септември Обединени идеи за България (ОИБ) организираха конференцията под наслов „Идеите – това сме ние“, която събра над 150 български студенти от страната и чужбина. Събитието даде възможност на участниците в него да обсъдят ключови въпроси в проблемните сфери на настоящата българска реалност, заседавайки в залите на столичен университет. Комисиите създадоха проекти, по които продължават да работят и след края на конференцията. Ще следим с интерес развитието им, а ето ги и тях:

1. Здравеопазване
Моят път в медицината
Проектът обхваща създаването на база данни с информация за възможностите и условията за специализация в България под формата на онлайн портал, който да бъде популяризиран чрез презентации в 6 медицински университета в страната. Като следващ етап ще бъде организирана еднодневна конференция в София с участието на студенти, представители на болници и специалисти..
Екип:
Нели Станева, Александър Кацарски, Маргарита Бориславова, Светлозар Цветанов, Радостин Радушев, Мария Колева, Пирин Маринов, Кристиана Маринова
2. Икономика
Импулс за ИконоДЕИствие
Провеждане на интерактивен икономически форум с участие на български икономисти,гост-лектори, студенти и осъществяване на конферентна връзка с експерти на международно ниво. В рамките на два дни ще бъдат обсъдени теми, касаещи икономическите тенденции в България в контекста на световните икономически процеси (напр. икономическо неравенство; финансова риза). Конкретните теми ще бъдат предпоставка за дискусия между гост-лектори, представители на различни обществени сектори (бизнес, държава, гражданско общество) и различни възрасти. Събитието цели една нейерархична обстановка чрез презентации, работилници и други нестандартни форми, посредством които участниците ще имат възможност за ефективен диалог и обмяна на идеи.Водеща цел на събитието е представяне и обсъждане на предложение за създаване на професионална мрежа за икономисти, която ще бъде окончателно развита след осъществяването на форума. В дългосрочен план мрежата ще улеснява споделянето на икономическо знание и отдалеченото общуване (с помощта на интернет платформа, ежегодни срещи, конферентни обсъждания и др.) с идея за взаимна полза при намирането и прилагането на решения по конкретни въпроси. Допълнителна цел на проекта е и осъществяването на по-добра връзка с българите в чужбина, които се интересуват от икономическа проблематика.
Екип:
Добра Стефанова, Димитър Лилков, Емилия Шехтова, Лазар Лазаров, Мария Маврова, Десислава Пиркова, Татяна Василева, Младен Георгиев, Гари Петров, Димитър Вучев, Милена Желева, Йонко Чуклев, Кирил Радев, Марина Каменова
3. Култура и туризъм
Аз пътувам <3
Проектът е свързан с популяризирането на непознати туристически дестинации и повишаване на нивото на образованост на местното население. Идейният замисъл e да се създадат шест иновативни, Проектът е свързан с популяризирането на непознати туристически дестинации и повишаване на нивото на образованост на местното население. Идейният замисъл e да се създадат шест иновативни, туристически, тематични маршрута, които да покажат непознати за широката общественост културно-исторически паметници, култура, обичаи и традиции на местното население. Всеки един туристически маршрут съдържа в себе си посещение на места свързани от обща тема, информация за достъп до всеки един от обектите, цени, възможни видове алтернативен туризъм и др. Туристите ще имат възможност да прекарат определен период от време заедно с българско семейство. Шестте туристически маршрута са групирани така, че да акцентират върху културата и наследството на Северозападна България. културно-историческите паметници от тракийската и римска епохи, автентични пътувания в типични български села, тематични кулинарни дегустации и участие в антични ритуали и традиции.
Проектът включва и изключителната възможност туристите да бъдат участници в симулиране на автентични български празници.
Всеки един тематичен маршрут ще бъде представен на отделен книжен носител под формата на туристически каталог.
Екип:
Йордан Христосков, Мирослава Асенова, Николай Николов, Христо Спасов, Карина Георгиева, Евгений Димитров, Камелия Божилова, Мартин Соколов, Милена Великова, Златомира Кулчева, Саня Тодорова, Георги Маноилов, Йоанна Данчева, Никола Наумов
4. Наука
Науката през погледа на младите
Отразяване дейността на българските учени посредством сътрудничество между научните институции в България и студенти по журналистика, ПР, съответните научни области и други сходни специалности. Проектът ще даде възможност на участниците да отразяват научните събития в България чрез техни публикации в сайта на БАН, социални мрежи и други интернет медии. Чрез този проект студентите получават шанс за изява, стаж и да развият интересите си в определена сфера на науката. Проектът цели и да популяризира научните постижения на българските учени на достъпен език сред по-широка публика.
Екип:
Михаил Николаев, Иван Петков, Калоян Йорданов, Милена Стратиева, Любослав Панчев, Петко Иванов, Михаил Петров, Николай Кацарски, Мария Караманолева, Любомир Милошев, Божидар-Адриан Стефанов, Таня Колева
5.О бразование и спорт
Гражданско образование
Осъществяване на обучение под формата на симулации по гражданско образование на ученици от 10 – 12 клас и посредством уебсайт за популяризиране на гражданската активност сред младите хора.
Екип:
Елиана Иванова, Йорданка Телкиянова, Атанаска Върбанова, Лъчезар Цонов, Александър Балтаджиев, Сара Божинова, Марина Тачева, Симеон Стаменов, Симеон Костов, Адриан Кирилов, Тодор Цанев, Антония Гюрова
6. Околна среда
Зелени университети: Не цикли, а рециклирай 
Oсновната идея на проекта е изграждането на екосъзнание на студентите в българските университети, повишаването на информираността и отговорността към околната среда, подсигуряването на база за разделно събиране на отпадъците в университетите.
Екип:
Десислава Апостолова, Елислав Атанасов, Лора Божилова, Боряна Великова, Божана Котупова, Жана Нгуен Ле, Станислав Сиротин, Денислав Стаменов, Лилия Тамамджиева
7. Регионално развитие
Развители
Регионалното развитие е интердисциплинарна сфера, която изисква задълбочени познания в различни аспекти от научното знание. Университетската подготовка дава солидна база, но за съжаление по-малко застъпена е практическата страна на предмета. Ето защо комисията по Регионално развитие и благоустройство изготви проект за провеждане на форум, ориентиран към повишаване квалификацията на студентите и разширяване на практическите им познания. Освен това в дългосрочен план се цели създаването на контакти между студентите от различните университети, които следват специалности в сферата на регионалното развитие и всички заинтересовани от проблемите, които то изучава.
Форумът ще включва поредица от лекции, workshop-и, както и среща на гостите с представители на бизнеса, които са успели да реализират проекти с помощта на фондове от ЕС. Събитието ще се проведе в гр. София в сградата на Софийския университет.
Екип:
Александра Мирчева, Натали Илчева, Димко Добрев, Заря Врабчева, Живко Желязков, Цвета Ряхова, Добри Йонев, Ивайло Механджиев, Димитринка Кючукова, Александър Колев, Петя Янкова, Георги Иванов, Пламен Апостолов, Мила Григорова

 

Коментари

Tuk-Tam Copyright 2020. Designed with love by Despark. Developed by Hlebarov.com