НОВО!
Гид към България - най-обстоен Гид към живота в България. Разгледайте сега, от Тук или Там.
Х

Избор на нов УС и покана за Общо събрание на Тук-Там

Категории: Featured posts, Блог, Събития | Публикувано на 17 октомври 2013

TT-logo-normal-large_jpegПОКАНА

За свикване на общо събрание на Сдружение  Тук-Там

Днес 17.10.2013г. Управителният съвет на Сдружение“ Тук-Там”, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.22.(1)от Устава, свиква редовно общо събрание на Сдружението, като настоящата покана се праща по електронна поща на членовете на Сдруженето съгласно Чл.22.(3) от Устава на Сдружението. Общо събрание на сдружението ще се проведе на 17.11.2013 г. (17 ноември, неделя) от 15:00 до 18:00 в залата на ул. Княз Борис 73. Решението за свикване беше взето на среща на УС на 03 октомври 2013 г. съгласно чл. 22 от Устава.

Дневният ред ще бъде следният:

1. Отчет за дейността на УС
2. Оставка на членовете на УС
3. Представяне на кандидатури за нов УС
4. Избиране на нов УС
5. Други

Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие. При липса на кворум събранието ще се проведе в същия ден един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

С уважение,

Бойко Каменов Благоев
– председател на УС

Коментари

Tuk-Tam Copyright 2020. Designed with love by Despark. Developed by Hlebarov.com