НОВО!
Гид към България - най-обстоен Гид към живота в България. Разгледайте сега, от Тук или Там.
Х

Програма за подкрепа на НПО

Категории: Блог | Публикувано на 23 ноември 2012

Представители на над 400 неправителствени организации присъстваха на официалното представяне на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Средствата на Програмата, които възлизат на 11 790 000 евро, ще бъдат използвани за подкрепа на неправителствени организации с цел подпомагане на благоприятстваща работата им среда, укрепване на техния капацитет и увеличаване на приноса им за постигане на социална справедливост, демокрация и устойчиво развитие. Повече информация четете по-надолу.

Приоритетите, тематичните области, по които може да се кандидатства, както и индикативното разпределение на бюджета бяха представени от програмния мениджър Елица Маркова. Нейната презентация можете да намерите тук.

Тук можете да намерите и информационната брошура на Програмата за подкрепа на НПО на български и на английски език.

На официалното представяне на Програмата присъстваха и Дагфрид Йортхул, Временно управляващ Посолството на Кралство Норвегия в София, Габриела Войку, Старши експерт, Офис на Финансовия механизъм, Брюксел (нейната презентация можете да намерите тук), Лилиан Сулхайм, Проектен мениджър, Норвежки хелзинкски комитет (нейната презентация можете да намерите тук), както и представители на 12 неправителствени организации от Норвегия.

Финансовият механизъм на ЕИП има за цел да допринесе за намаляване на икономическите и социалните различия в рамките на Европейското икономическо пространство, както и да задълбочи двустранните отношения между страните донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, и страните, получаващи подкрепа, сред които е България.

Източник: Институт Отворено Общество

Освен програмата на ЕИП, в момента финансиране за различни проекти в България може да се получи от Структурните фондове на ЕС, Българо-швейцарската програма за сътрудничество, start-up фондовете Eleven и LAUNCHub, както и редица частни фондации като Америка за България.

Коментари

Tuk-Tam Copyright 2020. Designed with love by Despark. Developed by Hlebarov.com