НОВО!
Гид към България - най-обстоен Гид към живота в България. Разгледайте сега, от Тук или Там.
Х

Национална конференция “Младите хора на пазара на труда”

Категории: Блог, Кариера в България | Публикувано на 17 октомври 2012

Като кулминация на проведените кръгли маси във Велико Търново и Благоевград нашите приятели от Национален младежки форум организираха Национална конференция “Младите хора на пазара на труда”. Над 100 представители на министерства, общини, работодатели, синдикати и младежки организации даваха предложения свързани със стажовете, мястото на младите хора в следващия програмен период на ОПРЧР и инициативата “Работа за младите хора в България”.

 

Форумът беше открит от Веселин Илиев (Председател на НМФ) и Регине Шуберт (директор на бюро България на Фондация “Фридрих еберт”). Панелисти бяха Пламен Димитров (Председател на КНСБ), Наталия Ефремова (главен директор на главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", МТСП), Яничка Труева (Директор на Дирекция “Младеж” МОМН), Елка Димитрова (директор на дирекция „Политика на пазара на труда”, МТСП), Драгомир Драганов – (началник на отдел "Програмиране и планиране" в главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", МТСП) и Мария Андреева (Агенция по заетостта).
 
За председателят на НМФ за всички предизвикателства в младежката заетост има едно решение и то е диалог между всички заинтересовани страни. Този диалог НМФ вече стартира с провеждането на кръгли маси и тази национална конференция в София. “Когато говорим за младежка заетост ние в НМФ нямаме предвид само младежка безработица, но и гарантиране на качество на работните места при достойна доходност”, каза още Веселин Илиев.  
 
“Каква следва да е макроикономическата рамка, която да генерира качествени работни места?”, така провокира участниците Пламен Димитров. “Догодина бариерата пада и са необходими спешни мерки за задържане на младите българи на българския пазар на труда”, сподели грижата си председателят на КНСБ относно отварянето на европейския трудов пазар за българи през следващата година.
 
Участието на МТСП в конференцията е знак, че младите хора имат своето важно място в следващия програмен период на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Участниците в конференцията отправиха критики към Оперативната програма, като наблегнаха на необходимостта от намаляване на административната тежест и повишаване на комуникацията между отделните звена в МТСП. Според Г-жа Ефремова МТСП оценява високо необходимостта от включване на младите хора в развитието на следващите програми и уточни, че, въпреки невъзможността НМФ да участва в работната група по създаването на Оперативната програма в следващия програмен период, всяко едно предложение от платформата ще бъде взето предвид.

Коментари

Tuk-Tam Copyright 2020. Designed with love by Despark. Developed by Hlebarov.com