НОВО!
Гид към България - най-обстоен Гид към живота в България. Разгледайте сега, от Тук или Там.
Х

Как премина Общото събрание на Тук-Там

Категории: Блог, Събития | Публикувано на 20 март 2018

На последното ни Общо събрание, провело се на 11.02.2018г., пред членовете на Тук-Там разказахме за проектите, които организирахме през 2017г., кампаниите, свързани с тях, и постигнатите резултати. Представихме и Людмила Добрева, която се присъедини към екипа ни през 2017 като Маркетинг мениджър. Запознахме присъстващите с финансовия отчет за 2017, както и с програмата за дейността на Сдружението в следващата година.

Обсъдихме работния бюджет за 2018 и гласувахме новия Управителен съвет. Мариела Станулова и Мила Натудова бяха преизбрани, а като нов член се присъедини Елена Радева.

Елена е завършила Икономическа социология в УНСС, има Магистърска степен по Мениджмънт на човешките ресурси от Университета на Тексас, Арлингтън, както и Докторска степен по Мениджмънт с подспециалност Психология. Сертифицирана е като старши професионалист по човешки ресурси от Обществото по управление на човешките ресурси.

Прекарала е 10 години в САЩ, трупайки професионален опит като лектор, изследовател, мениджър по заетостта и завършил асистент в областта на научните изследвания в Университета на Тексас в Арлингтън. През 2012г. се завръща в България и работи в сферата на консултантските услуги към KPMG, преподава в Американския университет в България и е Ръководител на приема във фондация “Заедно в час”. В момента е лектор към катедрата по Бизнес администрация и Икономика на Международния факултет на Университета на Шефилд в София.

Ели вярва, че може да е полезна със своя опит, умения и ентусиазъм. Активно се включва като доброволец в каузи, свързани с децата и младежите, културното наследство, животните и природата. Иска да бъде част от положителната промяна на България и да помогне на много други да преоткрият родината си така, както е направила и самата тя.

А ние вярваме, че нейните виждания се припокриват с нашите цели и ценности и заедно ще постигаме повече. Поздравяваме Елена Радева с присъединяването си към екипа ни и ѝ желаем безусловна отдаденост и мотивация по пътя към по-доброто бъдеще на България!

Коментари

Tuk-Tam Copyright 2020. Designed with love by Despark. Developed by Hlebarov.com