Job application name

CAD-конструктор

Kreyo

business
Сектори
Архитектура
info
Публикувана: 7 окт 2022
Валидна до: 23 дек 2022
place София
school Junior

Искаш ли да си част от нашия екип?


Моят бизнес расте бързо и аз търся човек на пълно работно време, който да ми помага в изготвянето на армировъчни планове по нашите проекти.

Това е позиция на пълно работно време – 40 часа седмично от понеделник по петък. 

Кандидатствай само, ако:


-     Обичаш да изпипваш всичко до най-дребния детайл.

-     Искаш да работиш по мащабни проекти, предизвикателство за много екипи от инженери.

-    Имаш самостоятелно мислене и можеш да вземаш решения.

- Владееш добре английски или френски език – писмено и говоримо.

-     Имаш отлични умения с AutoCAD/BricsCAD.

- Имаш пространствено мислене и страст към сложните конструкции.

-    Отговорен си и се стремиш да довеждаш всичко, с което се захванеш, до край.

 Ето какво ще правиш в моя екип:


- Изготвяне на кофражни планове на сгради и съоръжения.

- Изготвяне на армировъчни планове на сгради и съоръжения и спецификациите към тях.

- Изготвяне на детайли на стоманени и стоманобетонни конструкции, съобразени със специални изисквания на клиентите, на технология на изпълнение и съответните норми.

Необходимо е да притежаваш следните умения:


-     AutoCAD/BricsCAD – работиш отлично с този софтуер като използваш различни кратки команди и умееш да правиш необходимите геометрични построения, за да изобразиш това, което искаш. Ако не можеш да работиш добре с този софтуер, то тази работа вероятно не е подходяща за теб, тъй като ние използваме основно AutoCAD/BricsCAD в нашата работа.

- Много добро пространствено мислене и разбиране относно видовете усилия в конструкциите и начините за поемане на тези усилия чрез армировката.

- Английски или френски език – Владеенето на някои тези два езика ще ти даде предимсвто, а също така ще улесни работата ти при нас, тъй като проектите, по които работим са основно в чужбина.

Как да кандидатстваш:


Върни ми кратки отговори на имейл kremena.miteva@kreyo.bg на следните въпроси:

1. Защо искаш да си част от моя екип?

2. Защо мислиш, че си много подходящ/a за тази позиция?

3 дни
Кандидаствай и ще получиш обратна връзка до 3 работни дни.
close
business
Сектори
Архитектура
info
Публикувана: 7 окт 2022
Валидна до: 23 дек 2022
place София
school Junior