Job application name

Електронен инженер, конструктор на тестова апаратура

Фесто Производство ЕООД

Festo е световен лидер в областта на технологиите за автоматизация със седалище в Германия. Ние неизменно създаваме оригинални технологични решения за изпълнение на продуктови концепции. Като работодател правим всичко по силите си, за да дадем възможност на новаторските идеи да бъдат превърнати в дела. Какво очакваме от Вас? Да мислите извън шаблоните. Да имате желание да опитвате нови неща. Да допринасяте със собствени идеи. Да оползотворявате предоставяните от нас творческа свобода, широки възможности за развитие и достъп до най-добри практики. Накратко, изправете се пред нови предизвикателства като част от производствения екип във вълнуващия свят на Festo!

Във връзка с разрастване на дейността на „Фесто Производство“ и разширяването на екипа, отдел „Инженеринг“ търси да назначи:


Електронен инженер, конструктор на тестова апаратура (Test Engineer)


Описание на длъжността:

• Разработва хардуерни модули и софтуер за тестери

• Осигурява принципно , схемно и методологично конструирането на нестандартизирано оборудване и тестова апаратура

• Изготвя концепция, технически документи и инструкции за провеждане на изпитания и работа със съоръженията

• Съблюдава спазването на стандартите на фирмата относно тестова апаратура ;

• Участва в процеса на реконструкция и подобрение на производствените процеси

• Извършва бърза промяна в конструкцията при констатирани несъответствия с изискванията за качество

• Съдейства за осигуряването на необходимата квалификация и обучение в

съответствие с изискванията за работа със съответното съоръжение.


Tехнически компетенции:

• Висше техническо образование, специалност Електроника ” ще се счита за предимство

• Познания по английски и/или немски език ниво B2 съгласно общата европейска езикова рамка


Професионални компетенции:

• Професионален опит на сходна позиция от минимум 4 години

• Опит в областта на програмирането

• Задълбочени познания в областта на измервателните средства


Личностни компетенции:

• Умения за вземане на своевременни решения и поемане на отговорност в динамична и променяща се среда;

• Ориентация към постигане на резултати и изпълнение на целите;

• Фокус върху стойността за вътрешните и/или външните клиенти;

• Умения за сътрудничество и работа в екип, както и умения за работа в мултикултурна среда;

• Мислене извън рамките - ориентация към непрекъснатото подобрение и креативност;

• Отвореност към промяната и придобиване на нови знания и умения, гъвкавост и адаптивност.


В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД и Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

3 дни
Кандидаствай и ще получиш обратна връзка до 3 работни дни.
close
business
Сектори
Производство, Електроника, Индустриална Автоматизация, Industry 4.0
info
Публикувана:
Валидна до: 18 сеп 2021
place София
school Intermediate