Job application name

Консултант „Декарбонизация и икономика на околната среда“

denkstatt Bulgaria

denkstatt (Денкщат) e водеща консултантска група в сферата на устойчивото развитие в Централна и Източна Европа, с централа във Виена, Австрия. Компанията е с 28-годишен опит на европейския пазар и близо 14 години активно участие в бизнес процесите в България. denkstatt помага на компаниите да управляват въздействието си върху околната среда и общностите, подкрепя организациите в изготвянето стратегии и политики за устойчиво управление, оценки на въздействието на политики и проекти, прилагането на практики за кръгова икономика и ресурсна ефективност, декарбонизация, климатична адаптация и други аспекти на устойчивото развитие.


Позиция: Консултант „Декарбонизация и икономика на околната среда“

Търсим човек, с потенциал да стане добър консултант.

Добър консултант за нас означава:

 • Умее да слуша и разбира задачата. Даже сам си я поставя и споделя с останалите.
 • Интересува се от нашия бизнес, от бизнеса на клиента и разбира нуждите му.
 • Знае накъде отива екипът и кои са важните неща за превръщането на една задача в празник.
 • Може да организира задачите си и ясно да комуникира нуждите си.
 • Планира ресурсите си и гледа да му остане повече време да анализира дадена тема, да разбере повече по даден въпрос, да намери решение, да го предложи умело и да се радва на резултата.
 • Споделя, доверява се, любопитен е и иска да учи.

Конкретните умения, които търсим за позицията са:

 • Образование в някое от следните направления – околна среда, устойчиво развитие, други природни/точки науки, икономика (с фокус икономика на околната среда).
 • Отлично владеене на Excel за анализ на данни и създаване на изчислителни модели. Опит с програмни езици, статистически и ГИС софтуер е плюс.
 • Отлично владеене на английски език. Немски език е плюс.
 • Познания по (някои от) следните теми – промени в климата, бизнес декарбонизация, природен капитал и екосистемни услуги, анализ на жизнения цикъл на продукти, инвентаризация на емисии, европейски политики в сферата на околната среда.
 • Предишен опит като бизнес консултант или опит в научна среда е плюс.

За denkstatt:

Ние не сме идеалното място за работа...

Често ни е трудно да предадем един на друг работа – качествено, ясно и навреме.

Не сме напълно подредени с документите си и често се случва да търсим разни неща.

Не изпълняваме всички задължения по процесите си и това после ни бави или обърква.

Натоварваме се, бавим се, тревожим се...

А и няма идеално място.

 

Ако работата за теб е в процесите, изпълнението и желязната дисциплина, ние не сме твоят избор. За нас тя е в това каква среда сме създали и как си взаимодействаме помежду си, с клиентите и партньорите си, без да има нужда да се пазим един от друг.

 

Ние сме много добро място за работа...

Екипът показа за поредна година впечатляващо ниво на доверие и ангажимент към компанията – индексът на доверието (според методологията на Great Place to Work®) при нас е 88%, тоест много висок. Смята се, че компания с ниво на доверие от 75% от хората е пример за подражание. Екипът ни смята, че във фирмата има среда на уважение, справедливост и подкрепа. Пазим си гърбовете и така имаме повече енергия да държим изкъсо света извън нас. И наистина ни е приятно заедно.

 

В такава среда всеки може да се превърне в добър консултант, стига да иска. 


Повече за нас можете да научите на www.denkstatt.bg и www.sustainability.bg.

? дни
Кандидаствай и ще получиш обратна връзка. Компанията не гарантира отговор в 3 работни дни.
close
business
Сектори
Консултантски услуги
info
Публикувана: 24 фев 2021
Валидна до: 24 мар 2021
place София
school Junior