НОВО!
Гид към България - най-обстоен Гид към живота в България. Разгледайте сега, от Тук или Там.
Х

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ТУК-ТАМ“ на 29.11.2015

Категории: Блог | Публикувано на 19 октомври 2015

TT-logo-normal-large_jpegУважаеми членове на сдружение Тук-Там,

Днес, 19.10.2015, Управителният съвет на Сдружение “Тук-Там”, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.22.(1) от Устава, свиква редовно общо събрание на Сдружението, като настоящата покана се праща по електронна поща на членовете на Сдруженето съгласно Чл.22. (3) от Устава на Сдружението. Общото събрание на сдружението ще се проведе на 29.11.2015 г. (неделя) от 15:00 в IT Step Academy, бул. Ал Стамболийски  55, ет.5 . Решението за свикване беше взето на среща на УС на 13.10.2014 г. съгласно чл. 22 от Устава.

Дневният ред ще бъде следният:

  1. Отчет за дейността на УС
  2. Оставка на членовете на УС
  3. Представяне на кандидатури за нов УС
  4. Избиране на нов УС
  5. Други

Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие. С оглед плавното провеждане на ОС, молим всички членове да потвърдят своето присъствие в Doodlе.

При липса на кворум събранието ще се проведе в същия ден един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

В случай, че не можете да присъствате лично, може да се включите по Skype или да упълномощите друг писмено да гласува вместо вас (трябва да ни уведомите за избора си наhey@tuk-tam.bg).
Повече информация за кандидатстването и избора за нов УС на сдружението може да откриете от 22 октомви 2015г. на сайта на сдружение „Тук-Там“, както и сега в Устава и във Вътрешния ред на сдружението.
С уважение,
Мариела Вачева

председател на сдружение „Тук-Там“

 

Коментари

Tuk-Tam Copyright 2020. Designed with love by Despark. Developed by Hlebarov.com