Бъдещето ти “Аз” казва:

Иди, учи и се върни

Кандидатствай до 5-ти юни за стипендия от 10 хиляди лева!

bookmarks

Фондът за стипендии “Иди, учи и се върни” на Тук-Там подкрепя мотивирани българи да следват магистратура в чуждестранен университет и след това да приложат наученото в България.

Ако и ти планираш да продължиш образованието си в чужбина през 2021, регистрирай се в платформата, за да получаваш информация за важните дати.

card_giftcard

Освен финансовата подкрепа и възможността да получат образование в чуждестранен университет, одобрените кандидати ще бъдат подкрепяни от Тук-Там за бъдещото им професионално развитие, ще бъдат популяризирани сред нашите контакти и ще бъдат насърчени да станат част от нашата общност на млади професионалисти с опит или образование в чужбина.

Условия за кандидатстване

За да вземеш участие в конкурса през 2020, трябва да отговаряте на следните условия.

 • Имаш българско гражданство
 • Бакалавърска или магистърска степен, придобита между 1 януари 2015 и 31 юли 2020;
 • Стартиран процес за кандидатстване в магистърска програма в чуждестранен университет;
 • Високо ниво на владеене (B2) на езика, на който ще се провежда обучението;
 • Предимство ще бъде дадено на тези, които до момента не са учили в чужбина

През 2020 кандидатите имаха възможността да се състезават за следните стипендии

Специализирана стипендия “Устойчиво развитие” PostScriptum и Тук-Там

За кандидати от следните сфери:

 • Устойчиво развитие
 • Зелен мениджмънт
 • Климатични промени
 • Управление и планиране на ресурси
 • Социално предприемачество и иновации
 • Зелени финанси
 • Зелена енергетика
 • Корпоративна социална отговорност
 • Екосистемни услуги

Специализирана стипендия “Технологии и компютърни науки” Playtech и Тук-Там

За кандидати от следните сфери:

 • Компютърни науки
 • Софтуерно инженерство
 • Информатика, информационни технологии, информационни системи
 • Информационна сигурност
 • Изкуствен интелект
 • Компютърна лингвистика
 • Логика и алгоритми
 • Приложна математика

Стипендии на Неделя и Тук-Там

За кандидати от всички специалности:

 • 2 стипендии на Неделя и Тук-Там
 • Без ограничение в специалностите на кандидатите
 • Кандидатстване по общата процедура
Права и задължения на избраните стипендианти

По време на програмата си в чуждестранния университет стипендиантите ще информират Тук-Там за хода на следването си.

След завършването си ще могат да останат до 6 месеца в чужбина за стаж или работа по проект. След изтичането им ще трябва да се завърнат и да положат всички усилия да бъдат наети на работа в България за период от поне една година.

Процедура за кандидатстване за 2020:
1

Кандидатстване по документи

До 5 юни, 2020г.

Кандидатстване по документи - формуляр, CV, мотивационно писмо;

2

Одобрение и запис на видео

До 15 юни, 2020г.

Одобрените кандидати записват видео до 2 минути и разказват как виждат бъдещето си в България.

3

Индивидуално интервю

23 юни

Интервюта с одобрените кандидати за специализираната стипендия на “Устойчиво развитие”

25 юни

Интервюта с одобрените кандидати за специализираната стипендия на “Технологии и компютърни науки”

4 юли

Интервюта с одобрените кандидати за стипендиите на Неделя и Тук-Там

4

Финал

7 юли

Процедура за кандидатстване за 2020:

Мотивационното писмо трябва да е до 500 думи и да отговаря на въпросите:

?
Защо искам да уча тази специалност в този университет?
?
Защо искам да се завърна в България след завършването си?
?
Как смятам да прилагам наученото в България?

Тук-Там си запазва правото да поиска планиран бюджет за следването, диплома за завършено образование, сертификат за владеене на езика, на който ще се провежда обучението, и кореспонденция с университета, която да доказва приема.

За да вземеш участие в конкурса, моля, попълни формуляра и приложи (1) автобиография и (2) мотивационно писмо до 23:59 на 5 юни 2020г.


Жури

Карина Ангелиева

Заместник-министър на образованието и науката

Бойко Благоев

Ръководител отдел Комуникации на Европейската комисия в България

Христо Бояджиев

Основател на Тук-Там

Виктор Гърбев

Вицепрезидент Бизнес Развитие, CWP Renewables

Красимира Димитрова

Ръководител на проекти, AHK Bulgarien

Юлия Димитрова

Проектен ръководител на фонда и алумни на “Заедно в час“

Катя Дойчинова

HR Manager, Playtech

Малина Едрева

Председател на Постоянната комисия по Образование, култура, наука и културно многообразие, Столичен общински съвет

Димитър Енчев

Управляващ партньор, PostScriptum Ventures

Крис Захариев

Режисьор, Влогър

Здравко Минчев

Съсобственик и CEO, Сладкарници "Неделя"

Пламен Моновски

Директор, Ledger Capital

Явор Николов

Генерален мениджър, Sensata Technologies

Галя Прокопиева

Управляващ директор, Economedia

Диана Стефанова

Вицепрезидент „Глобална стратегия за развитие“, VMware

Георги Тошев

Журналист, Телевизионен водещ

Иванка Цанкова

Директор, Мониторинг и оценяване, America for Bulgaria Foundation

Димитър Цоцорков

Председател на УС Фондация "Лъчезар Цоцорков" и председател на НС, “Асарел Медет” АД

Катерина Шопова

Директор Човешки ресурси, Lidl България

Често задавани въпроси:

Кой дава парите?
Четирите стипендии са осигурени от комбинация от индивидуални и корпоративни дарения. Изработката на сайта и маркетингът на проекта се осъществява с подкрепата на Американското посолство.
Какви са критериите?
Целта на фонда за стипендии “Иди, учи и се върни” е да подпомогне хора, които имат желанието и амбициите да променят България. Критериите, по които ще бъдат оценявани кандидатите, са мотивация за изучаване на конкретната специалност, връзка на желаната специалност с досегашния образователен и/или професионален опит, мотивация и ясни цели за завръщане в България, участие в странични дейности, полезни за обществото
Кога и как ще получа стипендията, ако съм сред избраните стипендианти?
Стипендията е еднократна и е в размер на 10,000 лева. 60% от сумата се превеждат в срок от 5 дни след подписването на договора, а останалите 40% – след удостоверяване на успешно завършен първи семестър.
А ако ми предстои да завърша бакалавърската си степен през 2020?
В случай, че си сред избраните четирима стипендианти, но все още ти предстои защита на дипломна работа/проект/държавен изпит, ще подпишем договора за стипендия след успешно завършване. Ако не предоставиш удостоверение за успешно завършване до 15 август, стипендията ще се присъди на следващия по резултат кандидат, който е преминал успешно през всички етапи и притежава бакалавърска степен.
Крайният срок за потвърждение за прием в университет е 15 август, а в някои университети крайните срокове за кандидатстване за магистърските програми са до около 15 юли. Как да подходя?
Препоръчваме да кандидатствате въпреки срока за получаване на отговор от университета. Ако до 15 август избраните стипендианти все още не са получили отговор, няма проблем да изчакаме още седмица-две. След получаване на потвърждението за прием ще се подпише договорът и ще бъде преведен първият транш на стипендията. Вярваме, че най-добрите кандидати ще са впечатлили и университетите, затова не подлагаме на съмнение приема им. В случай, че отговорът е отрицателен, стипендията ще бъде присъдена на следващия по ред в списъка на изчакване.
Може ли за стипендията да кандидатства студент, който завършва последен семестър от магистратура в университет в чужбина по обмен по програма Еразъм?
За нас няма ограничение къде завършва кандидатът – дали в България, или в чужбина.
Могат ли автобиографията и мотивационното писмо да бъдат на английски език или е задължително да са на български език?
Всички документи могат да бъдат на български или английски език.
Моята специалност е с 5-годишен курс на обучение и завършваме директно със степен “Магистър”. Мога ли да участвам в конкурса?
За участие в конкурса се изисква поне бакалавърска степен, затова можете да участвате наравно с другите кандидати. Във формуляра попълвате годината на завършване на образователната степен, която имате.
Ако избраният стипендиант е имал голямо желание да се върне в България и това е бил първоначалният му план, но поради други причини остане в избраната от него държава, има ли последствия?
Между стипендианта и “Тук-Там” се подписва договор за отпускане на стипендия със задължителното условие той/тя да се върне до 6 месеца след приключване на обучението си. Ако стипендиантът реши да остане след този срок, ще трябва да върне сумата от 10,000 лв, за да можем да я предоставим на някой друг.
Благодарим на
Партньори