НОВО!
Гид към България - най-обстоен Гид към живота в България. Разгледайте сега, от Тук или Там.
Х

Финалистите на „Иди, учи и се върни“

Категории: Блог, Проекти, Фонд за стипендии | Публикувано на 10 август 2016

Тази година Сдружение “Тук-Там” направи дълго обмисляната и очаквана с нетърпение крачка – създаде Фонда за стипендии “Иди, учи и се върни”, с който да помогне на мотивирани млади българи да придобият знания и опит в чуждестранни университети, за да ги използват в България след това. Кандидатите бяха общо 56 за двете стипендии от по 5000 лв за магистратура в чужбинa със задължителното условие за завръщане в България след това. Конкурсът беше прецизно премислен, разделен на 3 етапа, оценявани от 9-членно жури. Целта на сериозния подбор беше по обективни критерии да се пресеят най-добрите кандидати – тези, които имат най-ясен план за бъдещето си и най-убедителни аргументи да се завърнат. На официален коктейл, който се състоя на 14 юли, бяха обявени стипендиантите в първото издание на Фонда.

За съжаление, стипендиите бяха само 2, но изборът беше изключително труден. Впоследствие стипендиите станаха 3, но много ни се искаше те да са 11, защото всичките ни финалисти заслужават доброто образование, което са избрали за себе си, и кариерата в България, за която мечтаят. Можем не само да се радваме, че тези способни млади хора виждат бъдещето си в България, но и да се опитаме да им помогнем да надградят опита си в желаните университети.

Запознайте се с нашите финалисти, които успяха да преминат успешно през тежкия конкурс на фонда. В случай, че и вие сте ги харесали и искате да им съдействате, предоставяме банковите им сметки. А ако искате да се свържете с тях, пишете на hey@tuk-tam.bg 🙂

Photo_GGeorgievГеорги Георгиев завършва бакалавърска степен по “Английска филология” в Софийския Университет “Св. Климент Охридски” с общ успех 6.00. Приет е да учи специалност  “Общо езикознание и сравнителна филология” в Университета в Оксфорд, като иска да продължи да учи докторантура там преди да се върне. Георги се занимава с множество извънкласни дейности, сред които са безплатни преводачески услуги за хора от уязвими и маргинални групи, сътрудничество с организации за защита правата на човека и много други. Неговите планове за бъдещето са да работи към катедра Англицистика и американистика в СУ след завършването си, да стартира изследователска дейност в областта на езикознанието и обучителска в рамките на университета. Той иска още да се развие в областта на художествения превод и да продължи сътрудничството си с НПО-та за предотвратяване на дискриминацията както в българското училище, така и извън него.

Георги не е предоставил банковата си сметка, тъй като на този етап таксата за магистратурата в Оксфорд все още е непосилна за него, въпреки финансовата помощ събрана от преподавателите му в СУ.

13941107_10154233926926251_258273819_nДиляна Коджаманова е завършила“Право” в Софийския Университет, а за учебната 2016-20017 е приета в специалност “Творческо писане” в Американския Университет в Дъблин. Диляна е имала стажове по журналистика във Vice, Btv и други, а също така е била учител по английски език за “Стъпка за България”.  В бъдеще вижда себе си като учител по английски език, създавайки още и клуб по творчско писане. Също така иска да продължи да пише преводи и разкази.

q1Ивайло Стоянов има магистърска степен по “Право” в Юридическия факултет на УНСС и в момента е редовен докторант по “Гражданско и семейно право” там. Той е стипендиант по студентската програма на Комисията Фулбрайт в САЩ и е приет в магистърска специалност “Международно и сравнително право” в Университета “Джордж Вашингтон”. Той е заемал различни позиции и е печелил много награди от правни конкурси, като международното състезание по право Phillip C. Jessup, централно и източноевропейско състезание по право и  Българското национално гражданско и търговско правно състезание. В момета е юрисконсулт в Адвокатско дружество „Цветанов и Методиев“ и е хоноруван асистент в УНСС. Планира в бъдеще да се занимава с преподавателска дейност в юридичския факултет на УНСС и да упражнява професията си на адвокат в досегашната му кантора, където му е предложено да бъде съдружник.

IBAN: BG73UNCR70001522637826

13978214_865137703619099_1459852152_oМарика Василева завършва “Мениджмънт на туризма и консултанство” в NHTV Breda University of Applied Sciences. Приета е да учи “Предприемачество” в Uppsala Universitet в Швеция. Работила е по проекти свързани с природата. Досега е била образователен консултант и координатор събития. Идеите ѝза развитие в бъдеще са свързани със създаването на онлайн платформа с не толкова популярни места за отдих в България, откъдето те ще могат да бъдат резервирани за почивка.

IBAN: BG76UNCR70001519445308

photo-MVМария Велева е завършила бакалавърска степен “Културолог и учител по психология и философските дисциплини в средните училища” във СУ. След стажа й в Sidra Bell Dance New York, тя е приета да учи “Съвременни танцови техники” в Peridance Capezio Center в Ню Йорк, САЩ. Има много извънкласни дейности и стажове по специалността. Сред тях са стажант в „АЛОС“ – Център за неформално образование и културна дейност, член на комисията по мониторинг към фонд “Култура”, град Варна, участия в спектакли и други. Плановете ѝ за бъдещето и са да работи в “Дерида Денс” център и да се развива като изпълнител, учител и посланик на креативност и знания, които се използват и прилагат на практика.

IBAN: BG06FINV91501015992083

MayaFondМая Иванова е завършила “Инженерен дизайн” в Лесотехническия Университет в София. Иска да продължи образованието си в специалност Product System Service Design в Politecnico di Milano в Италия, където вече е приета. Била е стажант по специалността си в промишлен дизайн и журналист в дизайн медия. В бъдеще смята да работи за изграждане на устойчиви системи, продукти и услуги, които да работят еднакво добре за потребителите, за средата и за всички останали нейни обитатели. Това, което ѝ харесва в България е, че тук могат лесно да бъдат изпробвани нови социални продукти и услуги, а това от което се вдъхновява, са проблемите, за които обича да създава решения.

IBAN: BG93BPBI79371017747101

13989649_10208462633216611_773140606_nНевена Господинова завършва УНСС и след това е приета да учи Маркетинг и Администрация на креативните индустрии“ (Marketing / Management and development of creative industries) в Университета на Амстердам в Холандия. Има извънкласни дейности като екопроекта М.I.B.T.E.C и езиков обмен в Русия. Стажувала е по специалността си като маркетинг специалиств Enso.fm, PR и Маркетинг асистент в ONE DESIGN WEEK 2016 и други. Вижда бъдещето си като започне работа в някоя от компаниите, които са ѝ предложили такава. Иска още да работи с деца като преподавател по английски език в детска градина и да бъде част от организации, които реновират българските села.

14001928_1271221822890131_849906026_oТанита Печалова има бакалавърска степен по “Европеистика” от Софийския Университет. Приета е да учи “Европейско право” в Университета в Тилбург в Холандия. Има много стажове по специалността си, сред които: администратор в Институт за Икономика и международни отношения, асистент в Европейски информационен център Бургас и стажант в дирекцията по европейски въпроси в Министерски Съвет. Идеите ѝ за бъдещето са свързани със създаването на младежки инкубатор за идеи – екип от млади хора, споделящи едни и същи интереси, целящи да подпомогнат идеите на младите хора, да насърчат тяхната реализация в реални проекти с обществено полезна дейност.

IBAN: UNCR80BG70001519985914

Ние в Сдружение “Тук-Там” сме много щастливи, че чрез конкурса достигнахме до тези будни младежи и силно вярваме, че това ще са следващите успешни истории на завърнали се от чужбина. Надяваме се, че и вие ще повярвате в тях!

Коментари

Tuk-Tam Copyright 2020. Designed with love by Despark. Developed by Hlebarov.com