НОВО!
Кандидатствай за Фонд за стипендии на Тук-Там и спечели 10, 000 лева. Научи повече сега.
Х
Loading Map....

Дата/Час
Дата(и) - 30/10/2014
5:00 pm

Място
ул. Княз Борис 73

Категория


TT-logo-normal-large_jpegУважаеми членове на сдружение Тук-Там,

Днес 30.10.2014г. Управителният съвет на Сдружение “Тук-Там”, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.22.(1) от Устава, свиква редовно общо събрание на Сдружението, като настоящата покана се праща по електронна поща на членовете на Сдруженето съгласно Чл.22. (3) от Устава на Сдружението. Общото събрание на сдружението ще се проведе на 30.11.2014 г. (неделя) от 14:00 в залата на ул. Княз Борис 73. Решението за свикване беше взето на среща на УС на 1.10.2014 г. съгласно чл. 22 от Устава.

Дневният ред ще бъде следният:

1. Отчет за дейността на УС
2. Оставка на членовете на УС
3. Представяне на кандидатури за нов УС и проектни мениджъри
4. Избиране на нов УС и проектни мениджъри
5. Други

Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие. С оглед плавното провеждане на ОС, молим всички членове да потвърдят своето присъствие в Doodlе (http://doodle.com/fk7a7vdhaqnnvs2n).

При липса на кворум събранието ще се проведе в същия ден един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

В случай, че не можете да присъствате лично, може да се включите по Skype или да упълномощите друг писмено да гласува вместо вас (трябва да ни уведомите за избора си на hey@tuk-tam.bg).
Повече информация за кандидатстването и избора за нов УС на сдружението може да откриете от 3 ноември 2014г. на сайта на сдружение „Тук-Там“, както и сега в Устава и във Вътрешния ред на сдружението.

С уважение,
Роза Цветкова

председател на сдружение „Тук-Там“

Tuk-Tam Copyright 2020. Designed with love by Despark. Developed by Hlebarov.com