НОВО!
Гид към България - най-обстоен Гид към живота в България. Разгледайте сега, от Тук или Там.
Х

Тук-Там стана част от мрежата на CSR Bulgaria

Категории: Блог | Публикувано на 15 май 2013

CSR blogОт скоро Тук-Там има свой профил в българската специализирана мрежа за корпоративна социална отговорност (КСО) CSR Bulgaria. Надяваме се с помощта на мрежата да осъществим повече партньорства с други организации и компании, за да разширяваме подкрепата за нашата организация и да я развиваме все повече. Благодарим на създателите на CSR Bulgaria за страхотната мрежа и възможността да се включим в нея!

CSR Bulgaria е първата българска специализирана мрежа за корпоративна социална отговорност (КСО), която изгражда трайна връзка между нуждите и ресурсите на обществото и бизнеса. Част от мрежата е първата профилирана медия за КСО – CSR Media (КСО Новини), която има за цел да утвърждава КСО като успешна инвестиция. В нея може да намерите новини и добри практики, както и информация за осъществени социално отговорни политики и кампании от страна на българския бизнес. Друга значима част от CSR Bulgaria е CSR за теб – пространството, където имате възможност да намерите полезна, интригуваща и систематизирана информация за събития, проекти и конкурси, в които можете да вземете активно участие и са в сферата на корпоративната социална отговорност, доброволчеството, еко активности и др.

Фокусът на CSR Bulgaria е насочен и към изграждане на CSR Профили (CSR Portfolio)на бизнес компаниите и ораганизациите от нестопанския сектор, които включват основните им дейности, цели и политики, корпоративната им история, сертификати, които притежават, постиженията им в сферата на КСО, реализирани социално значими проекти, настоящи проекти и такива, в които са заявили бъдещо участие.

CSR Bulgaria извършва широк набор от дейности в полза на нестопанските организации и бизнеса и се стреми към включване на бизнеса и нестопанския сектор в осъществяването на все повече социално отговорни политики и кампании.

„Според нас, корпоративната социална отговорност е един от стълбовете на съвременното и проспериращо общество. Ние вярваме, че всеки бизнес може да намери своята кауза и да допринесе в различна сфера от обществения живот. Сред главните ни цели е да спомогнем за изграждането на една стабилна социално отговорна бинес среда в България.” – екипът на CSR Bulgaria.

Успешното междусекторно партньорство изисква нов начин на мислене, иновативни подходи и практически промени.

Нека всички виждаме повече, даваме повече и получаваме повече!

Коментари

Tuk-Tam Copyright 2020. Designed with love by Despark. Developed by Hlebarov.com