Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество” (GATE)

За компанията

Институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество” (GATE) е първият център за върхови постижения в Източна Европа, който работи за интегриране и разширяване на научните постижения и иновации в приоритетните области “Големи данни“ и „Изкуствен интелект“ на регионално и европейско ниво. GATE е създаден през 2019 г. като структура към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) в резултат от плодотворното сътрудничество между СУ и две престижни институции от Швеция: Chalmers University of Technology - с богат опит в научните изследвания и образованието, и Chalmers Industrial Technology - лидер в управлението на иновациите и трансфера на технологии. Научните изследвания в GATE са насочени към управлението, анализа, визуализацията и инженеринга на данни. Приложните области на работа на Института са: „Градове на бъдещето“, „Дигитално здравеопазване“, „Интелигентно правителство“ и „Умна индустрия“.

Обяви

business
Сектори
ИТ
people_alt
Брой служители
25
place
Oфиси
гр. София, Бул. „Цариградско шосе“ 125, блок 2, ет.3, София
public

Интересни факти

check_circle_outline
Партньор в един от най-мащабните европейски проекти за изграждане на Център за цифрови градски двойници

(Партньори: от академичните среди - 4, от индустрията - 16, публични - 10)

check_circle_outline
Членство в Big Data Value Association и разпознаване на GATE като пример за успех

Big Data Value Association (BDVA) е водеща в бранша международна организация с нестопанска цел

check_circle_outline
Партньорство с престижни европейски институции като Insight Centre for Data Analytics, SINTEF

Insight Centre for Data Analytics се намира в Ирландия, а SINTEF в Норвегия.

check_circle_outline
Отличие от Министерство на образованието и науката за повишаване на международния престиж на България в изпълнение на програмата Хоризонт

През 2020

check_circle_outline
Първият център за върхови постижения в Източна Европа

в областта на големите данни и изкуствения интелект

Компанията в снимки

Предимства и бонуси

schedule
Гъвкаво работно време
emoji_events
Свобода за провеждане на научни изследвания и прилагането им за решаването на реални проблеми в полза на обществото
group
Работа в интелигентни, дружелюбни и енергични екипи с международно участие
engineering
Участие в национални и международни проекти съвместно с нашите партньори
apartment
След преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността
verified
Сертификационни курсове
sports_kabaddi
Разнообразни тийм-билдинг активности
group
Включване в инициативите на международни мрежи и консорциуми
language
Възможност за участие в международни конференции, форуми и други събития
work
Пълна подкрепа в кариерно израстване и дългосрочно развитие


Интересни проекти