Brightive

За компанията

Brightive (известна преди под названието „EHS Consulting“) е основана в Англия през 2006г. с цел да консултира всеобхватни и комплексни проекти чрез предоставяне на услуги по управление на проекти и бизнес анализ. Компанията базира бизнес модела си върху нов начин за предоставяне на услуги на малки, средни интернационални организации чрез „смесен брегови модел“, което означава, че главният център за предоставяне на услуги е локализиран в Европейския Съюз, а именно София. Brightive разполага с богата експертиза в улесняването на дигитализацията на правителствени институции в Европа. Подкрепяме, също така, интернационални клиенти в правителствени, телекомуникационни, здравеопазващи,и финансови сфери.

Обяви

business
Сектори
ИТ Консултиране
people_alt
Брой служители
45
place
Oфиси
гр. София, бул. Черни Връх 47а
public

Интересни факти

check_circle_outline
Професионално развитие

Brightive дава възможност за сертифициране във всички нива на PM, BA, IT и Management

check_circle_outline
Мнението на всеки е важно при вземане на решения

Мнението на всеки е важно при вземане на решения

check_circle_outline
Млад екип с 50% мъже, 50% жени

Млад екип с 50% мъже, 50% жени

check_circle_outline
Силна ангажираност на екипа

Силна ангажираност на екипа

Компанията в снимки

Предимства и бонуси

self_improvement
25 дни платен годишен отпуск
query_builder
Плаващо работно време
home_work
Възможност за работа от вкъщи
directions_bus
Карта за градски транспорт
favorite_border
Допълнително здравно осигуряване
sports_tennis
Карта Мultisport на преференциална цена
euro
Допълнително трудово възнаграждение