КООРДИНАТОР ПРОЕКТИ

Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“ е неправителствена организация, насочена към развитие на иновативни туристически продукти и услуги с фокус върху устойчивото развитие на специализирания туризъм. НТК търси да назначи за офиса си в гр. София:

КООРДИНАТОР ПРОЕКТИ

Минимални и специфични изисквания за длъжността:
• Завършено висше образование в областите Право, Икономика, МО, МИО, Европеистика или др. релевантна област;
• Опит в координирането/изпълнението на европейски проекти от 1 до 3 години;
• Доказан опит в разработването на проекти, финансирани от ЕС и/или други донори;
• Опит в координирането на обучения и семинари;
• Отлично познаване на нормативните и/или финансовите изисквания за отчитане на дейности по проекти и програми, финансирани от ЕС и/или други донори;
• Опит в подготовката на тръжна документация се счита за предимство;
• Отлично владеене на английски език (ниво C1) – писмено и говоримо;
• Аналитично мислене, комуникативност, креативност;
• Умения за работа в екип;
• Компютърна грамотност.

Отговорности:
• Планира и координира дейността на клъстера във връзка с изпълнението на различни проекти и инициативи;
• Разработва проектни предложения в различни области;
• Участва в разработването и осъществяването на анализи и проучвания, свързани с изпълнение на дейностите на сдружението;
• Координира дейността на проектни екипи;
• Подготвя отчети за дейността на клъстера;
• Планира, координира и контролира провеждането на мероприятия;
• Отговаря за външна и вътрешна комуникация на НТК с негови членове и партньори.

Какво предлагаме:
• Интересна и увлекателна работа в неправителствения сектор;
• Възможност за придобиване на задълбочени познания в областите: туризъм, образование, културно наследство, предприемачество, европейско финансиране;
• Приятна и динамична среда.

При проявен интерес, моля изпратете актуална автобиография с посочен списък на разработени проекти и кратка мотивация не по-късно от 10 септември 2018 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

НТК „Българският пътеводител“ е регистриран като администратор на лични данни и всички данни ще се третират при пълна конфиденциалност!

За още възможности за работа, стани част от нашата професионална
общност и кариерен бюлетин

Регистрирай се
Tuk-Tam Copyright 2018. Designed with love by Despark. Developed by Hlebarov.com