Стани учител със „Заедно в час“

заедно в час

 

Стани учител със „Заедно в час“

 

Мисията на „Заедно в час“ е да открива, обучава и развива способни и мотивирани професионалисти, които да работят дългосрочно за положителна промяна на образованието в България.

Нашата визия за образованието е всяко дете в страната да има достъп до качествено образование – независимо от това къде живее, кое училище посещава и какви са финансовите възможности на семейството му. За да успеем да я постигнем, търсим най-мотивираните, способни и социално ангажирани хора, които да обучим и подкрепим да станат учители, за да развият лидерските си умения и да променят живота на децата, с които работят.

„Заедно в час“ ви предоставя възможност да преподавате за период от две години в български училища, в които голяма част от децата произлизат от среда с нисък социално-икономически статус и имат нужда от допълнителна мотивация, за да повярват в себе си и да реализират мечтите си. За да кандидатствате за участие в програмата, не е необходимо да имате учителска правоспособност.

Едновременно с преподаването участниците в програмата ни развиват своите професионални и личностни качества, като по този начин се подготвят да бъдат успешни лидери в нашата образователна система и общество.

Програмата на „Заедно в час“ е отличена като „Най-добра програма за кариерно развитие“ и „Най-добра обучителна програма“ в конкурса „Работодател на годината 2018“.

 

Като участник в програмата на „Заедно в час“ вие получавате:

 

• обучение по международния модел „Преподавай като лидер” (Teaching as leadership) и преминаване през цялостна програма за развитие на вашите личностни и професионални качества;

• сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от университет партньор на организацията (ако вече не притежавате такъв)

• двугодишен трудов договор като учител, съгласно условията на действащото законодателство;

• ежемесечен допълнителен финансов стимул от „Заедно в час“ за работата към програмата;

• постоянна подкрепа и продължаващо обучение от екипа и партньорите на „Заедно в час“;

• достъп до международната мрежа Teach For All – предпоставка за изграждане на контакти и изява на международно ниво по време и след програмата;

• директна подкрепа за успешна реализация след двете години в едно от четирите приоритетни направления: училищно лидерство и ефективно преподаване; социално предприемачество; общностно въздействие или образовантелни политики;

• осъществяване на летен проект между двете години;

• възможности за дългосрочна професионална ангажираност, както в училището, в което ще преподавате за две години, така и в административния екип на организацията, международната ни мрежа или работа за някоя от компаниите партньори на нашата програма.

 

За да участвате в програмата, трябва да отговаряте на следните изисквания:

• да сте завършили или да Ви предстои да завършите висшето си образование (минимум степен бакалавър) до 15 септември 2019 г.

• да сте готови да работите на пълен работен ден през двете години на програмата;

• да сте силно мотивирани да работите за преодоляването на една от най-големите несправедливости в обществото ни – неравният достъп до качествено образование;

• да владеете български език;

„Заедно в час“ е дългосрочна инициатива и се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” и в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Финален краен срок за приемане на кандидатури – 15.04.2019г.

Кандидатствайте на нашия сайт: www.zaednovchas.bg/participant

Кандидатурите се разглеждат по реда на подаването им, така че по-ранното кандидатстване е силно препоръчително. За повече подробности можете да пишете и на Жана Ле на: j.le@zaednovchas.bg

За още възможности за работа, стани част от нашата професионална
общност и кариерен бюлетин

Регистрирай се
Tuk-Tam Copyright 2019. Designed with love by Despark. Developed by Hlebarov.com