Координатор на Събития Хлебна Къща София

Мениджър на Проекти

Координатор на Събития Хлебна Къща София

Описание на организацията:

Международен Съвет на Самодейните Средища е водеща българска неправителствена организация, представляваща същевременно и социални предприятия. Мрежата Хлебни Къщи е програма на Международен Съвет на Самодейните Средища (М3С), основана от Д-р Савова-Григорова, културен антрополог от Университета „Принстън“ и „Пътешественик с мисия на годината 2012“ на световния National Geographic за работата си в 76 страни, където създава мост между различни култури и социални класи чрез иновативни методи свързани с месенето на хляб и други изкуства. Основният инструмент за социална промяна, който използваме са т.нар. общностни месения на хляб, които имат социален, терапевтичен и културно-образователен аспект. Мрежата бързо се разрастна благодарение на националната и международна популярност: към момента в България има седем Хлебни Къщи, като две от тях са специализирани в производството на квасен хляб (София и Габрово), а по света има програми и Хлебни къщи в над 18 страни на 5 континента.

Изисквания:

Ако споделяте нашите ценности – уважение, добронамереност, грижа, споделяне, мир и любов към хората, изразени чрез езика на хляба и желаете да станете част от една от водещите в сферата на социалното предприемачество неправителствени организации, М3С Ви дава възможност да станете част от екипа ни и да се развиете в ролята си на:

Координатор на Събития Хлебна Къща София

Основни задължения:

– Организира и реализира събития по методите на Мрежа Хлебни къщи
(платени събития – общностни месения за рождени дни, тиймбилдинги (бредбилдинги), както и провеждането на безплатни общностни месения за групи в неравностойно положение)
– Маркетира платените услуги на Мрежа Хлебни Къщи и подготвя оферти;
– Координира дейностите по част от проектите на организацията;
– Осъществява и поддържа контакти с партньори и клиенти в България и чужбина и води международните обучения в методите на организацията;
– Осигурява материали и консумативи за провеждане на събития в Хлебната къща;
– Участва в изработването на брандирани материали за популяризиране дейността на ХК.
– Пътува в България и чужбина и участва в различни инициативи и проекти на организацията;
– Създаване и публикуване на съдържание на онлайн комуникационните канали на организацията (Месечен Newsletter, Facebook и web страници ;
– Участие в разработването на информационни и промотиращи материали на организацията (печатни материали, брандирани продукти);
– Участва в поддържане на физическото пространството на Хлебна къща;

Изисквания:

• Отлични социални и презентационни умения (работа с малки и големи групи, включително и уязвими групи);
• Маркетинг умения и представителност;
• Отлично ниво на писмена и устна комуникация;
•Про-активност и ориентация към постигане на резултати;
• Желание и умение за работа в екип;
• Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо и по възможност на втори чужд език;
• Отлична компютърна грамотност;
• Опитът в участието в европейски проекти и проекти в социалната сфера е предимство;

Организацията предлага:

• Възможност за професионално развитие и усъвършенстване;
•Развиване на контакти и комуникация с международни партньори и мрежата на М3С по света;
• Работа в отдаден и динамичен екип;
• Принос към множество благородни каузи с реален резултат;
• Много добри условия на труд;

Финансови условия: Твърда заплата 1500 бруто + процент от събития/проекти

Ако виждате себе си като част от Международен Съвет на Самодейните Средища в програмата й Мрежа Хлебни Къщи изпратете ни актуална автобиография със снимка и кратко мотивационно писмо със subject “Кандидат за Координатор Проекти“.

Кандидатствай на: savova.grigorova@gmail.com

За още възможности за работа, стани част от нашата професионална
общност и кариерен бюлетин

Регистрирай се
Tuk-Tam Copyright 2019. Designed with love by Despark. Developed by Hlebarov.com