НОВО!
Гид към България - най-обстоен Гид към живота в България. Разгледайте сега, от Тук или Там.
Х

Инициатива на софтуерните компании ще привлича българи от чужбина

Категории: Блог | Публикувано на 16 август 2018

В проучване, което стартира при засилен интерес и протича с нарастваща активност, Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) събра само за 10 дни над 2000 мнения на българи от чужбина относно плановете им за връщане в България. Анкетата ще бъде активна до 25.9.2018 г. 

Инициативата „ЗАвръщането“ е част от стратегията на асоциацията за преодоляване на недостига от квалифицирани специалисти, който години наред възпрепятства естествения растеж не само на бранша, но и на цялата икономика на страната.

Образованието и опитът в чужбина са търсени предимства от работодателите, особено в експортно-ориентирани индустрии, каквато е софтуерната. Секторът може да предложи не само много добър стандарт на живот, но и възможности за професионална реализация, които са реални алтернативи на тези в чужбина. С инициативата „ЗАвръщането“ браншът планира да популяризира възможностите, които предлага.

Анкетата е първа стъпка от инициативата, с която да се събере информация за нагласите на българите в чужбина и причините, поради които биха се върнали в България. Резултатите ще бъдат обявени след изтичане на крайния срок на анкетата и обработката на резултатите. Проучването се разпространява с подкрепата на Министерство на икономиката, Държавна агенция за българите в чужбина и Фондация Тук-Там.

Според годишното изследване на БАСКОМ – Барометър на софтуерната индустрия в България, през последния петгодишен период браншът бележи устойчив двуцифрен ръст(14% за 2016 г., прогнозни данни за 2017 г. – 12% ), като оперативните приходи са нараснали повече от два пъти – от 928 млн. лева през 2011 г. до 2 млрд. лева през 2016 г. или с цели 121%. За същия период делът на общите приходи на софтуерната индустрия спрямо БВП почти се е удвоил – от 1.16% през 2011 до 2.22% през 2016 година. За периода 2011 – 2016 г. броят на работните места в софтуерния бранш е нараснал с 67% – от 13 627 позиции през 2011 до 22 703 позиции през 2016 година.

Освен инициативата, насочена към българите в чужбина, БАСКОМ работи и в други направления за преодоляване на недостига на кадри – квалификация и преквалификация на специалисти в България, както и привличане на чуждестранни граждани за работа в българската софтуерна индустрия. Пример са няколкото софтуерни академии, работата на асоциацията с университетите по редица проекти, включително и международни, за актуализиране на учебните планове и програми за обучение на специалисти, съгласно потребностите на бизнеса и пазара на труда.

Стъпки в същата посока са и стартиралите през миналата година две инициативи на БАСКОМ, в партньорство с водещите ИКТ организации в България, активното сътрудничество на МОН и образователните институции – Национална програма „Обучение за ИТ кариера“ (3-годишен модул) и обучение на младежи в професионалните гимназии (5-годишен модул) за придобиване на професионална квалификация „Приложен програмист“. БАСКОМ работи активно и с ангажираните държавни институции в посока оптимизиране на нормативната уредба по отношение на процедурата за наемане на висококвалифицирани специалисти от страни извън ЕС и издаване на съответните разрешителни за работа в България (т. нар. „синя карта“).

Повече за БАСКОМ

Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) е създадена през 2001 година. Асоциацията е колективен представител на повече от 80 софтуерни фирми – пълноправни членове, и над 120 асоциирани членове, сред които висши училища, фондации, фондове за рисков капитал, стартиращи иновативни компании и др.

 Софтуерната индустрия е сред малкото български индустрии с конкурентоспособност в световен мащаб, осигуряваща изключителни възможности за професионална реализация и развитие на хората, работещи в нея. Основните цели на БАСКОМ са да популяризира българската софтуерна индустрия, да работи за подобряване на образователната система, за въвеждането на електронно управление и да позиционира страната като високотехнологична дестинация, където софтуерните компании разработват собствени продукти и услуги с висока добавена стойност.

 

Коментари

Tuk-Tam Copyright 2020. Designed with love by Despark. Developed by Hlebarov.com