НОВО!
Гид към България - най-обстоен Гид към живота в България. Разгледайте сега, от Тук или Там.
Х

Общо събрание на Сдружение „Тук-Там“

Категории: Блог | Публикувано на 11 януари 2018

Уважаеми членове на Сдружение Тук-Там,

Днес 11.01.2018г. Управителният съвет на Сдружение “Тук-Там”, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.22.(1) от Устава, свиква редовно общо събрание на Сдружението, като настоящата покана се праща по електронна поща на членовете на Сдруженето съгласно Чл.22. (3) от Устава на Сдружението.

 

Общото събрание на Сдружението ще се проведе на 11.02.2018 г. (неделя) от 14:00 до 18:00 часа в офиса на Despark (ул. Г. Бенковски 11, ет.3). Решението за свикване беше взето на среща на УС на 09.01.2018 г. съгласно чл. 22 от Устава.

Дневният ред ще бъде следният:

1. Представяне и гласуване на финансовия отчет на сдружението за 2017г.
2. Представяне на Програма за дейността на Сдружението за 2018г., която е изготвена от Управителния съвет и членовете на екипа. Обсъждане, предложения за изменения и допълнения, приемане на Програмата.
3. Представяне на Работен бюджет за дейността на Сдружението за 2018г. Обсъждане и приемане на Работния бюджет за 2018г.
4. Гласуване на Управителен съвет.
5. Разни

Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие. С оглед плавното провеждане на ОС, молим всички членове да потвърдят своето присъствие тук.

При липса на кворум събранието ще се проведе в същия ден един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите. Ако имате въпроси: hey@tuk-tam.bg

Коментари

Tuk-Tam Copyright 2020. Designed with love by Despark. Developed by Hlebarov.com